Materská škola a detské jasle SMILING FACES l Bratislava – Ružinov

Adresa Haburská 49/A, 82101 Bratislava - Ružinov (Prievoz) Email alexandra.podobova@gmail.com Telefón 0910 311 036 Web www.smilingfaces.sk

Materská škola a detské jasle, Detské centrum a 24 h babysitting – SMILING FACES v Prievoze

Detské centrum v príjemnom prostredí rodinného domu so záhradkou. So silným individuálnym prístupom a bohatým programom: arte-muziko-dramatoterapia, francúzsky a anglický jazyk, kreatívne dielničky, 24 hod. babysitting. Dôležitým rysom v našej škôlke je miešanie rôznych vekových kategórií v triede. Vo vekovo zmiešanom kolektíve sa podporuje rozvoj emocionálnej inteligencie detí a sociálnych zručností, keď mladšie deti v prítomnosti starších rýchlejšie napredujú a ľahšie zvládajú nové situácie a staršie deti sa naučia tolerancii, zodpovednosti a opatrnosti voči mladším…

 

Škôlka sa nachádza v bezpečnom a príjemnom prostredí na Šťastnej ulici č. 31 v Ružinove.

 

Cenník

Zdroj: www.smilingfaces.sk