Jasličky u babičky

U nás je ako u babičky – dom plný lásky a super zábavy. Naším cieľom sú šťastné deti a spokojní rodičia.

Jasličky u babičky je nové detské súkromné zariadenie rodinného typu s celoročnou prevádzkou. Nachádzame sa v rodinnom dome so záhradou v mestskej časti Rača, kde máme k dispozícii dostatok priestoru na aktívny pobyt vonku. Poskytujeme starostlivosť pre deti vo veku od 1 do 3 rokov v skupine max. 8 detí, čím taktiež ovplyvňujeme chorobnosť detí. O vaše deti sa starajú dve učiteľky po celý deň, t.j. od 7:00 do 17:00 (alebo podľa dohody). Garantom edukačného procesu je vysokoškolsky vzdelaná pedagogička s praxou, matka dvoch detí a spoluautorka publikácie Jakubíková, Kostrub: Vybrané didaktické modely materskej školy uplatňované v súčasnej didaktickej praxi. Malý kolektív detí umožňuje, aby bolo o Vaše dieťa naozaj postarané – ako u babičky. Okrem láskavej náruče ponúkame deťom rôzne aktivity.

 

Denný program pre detičky je pestrý. Pomocou rannej psychohygieny učíme deti vnímať seba samé a vedieť rozumieť svojim pocitom a náladám. Hry a herné činnosti, pobyt vonku, odpočinok a učenie sa správnemu životnému štýlu je náplňou každodennej činnosti. Vaše detičky sa môžu rozvíjať aj v iných oblastiach:

 • formou hier, pesničiek a básničiek v anglickom alebo francúzskom jazyku, kde získavajú kladný vzťah k cudzím jazykom
 • využívaním Montessori pedagogiky sa hráme na malých vedcov a rozvíjame si logické myslenie a matematické predstavy
 • v priľahlej úžitkovej záhradke pozorujeme svet rastliniek a zvieratiek a hráme sa na malých záhradkárov – sadíme, kopkáme i polievame
 • jemnú motoriku rúk precvičujeme pri kreslení, maľovaní, lepení, odtláčaní, modelovaní ale i pečení
 • hrubú motoriku zase pri športových aktivitách vnútri i vonku a tiež pri hudobno-pohybových aktivitách, kde si deti rozvíjajú rytmiku a estetické vnímanie
 • čítame veľa rozprávok, hráme si vlastné divadielka a tak si precvičujeme jazýčky (rozvoj reči a gramotnosti).

Pri nástupe dieťaťa do zariadenia prebieha adaptačný proces podľa jeho individuálnych potrieb. Adaptačný proces trvá 1—2 týždne v závislosti od veku a samostatnosti dieťaťa a prebieha v úzkej spolupráci s rodičom. Našim cieľom je, aby sa dieťa začlenilo do nového prostredia a kolektívu s čo najmenším psychickým zaťažením – bez stresu, strachu a slzičiek.

 

Rešpektujeme hodnotu osobne prežívanej skúsenosti a poznanie dieťaťa, jeho individualitu i hranice jeho možností. Inšpiráciou v práci s deťmi je nám i metóda Márie Montessori.

Našim cieľom je:

 • zvýšiť samostatnosť dieťaťa – sebaobslužné zručnosti (obliekanie, papanie), hygienické (používanie nočníka a WC, umývanie rúk) a stravovacie návyky (návyky na pestrú a vyváženú stravu),
 • uľahčiť dieťaťu adaptáciu na iné nové prostredia (materská škola, základná škola),
 • napĺňať potrebu dieťaťa sociálneho kontaktu s rovesníkmi,
 • podporiť vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu sa hrou a vytvorenie podmienok k samostatnému učeniu sa,
 • harmonické rozvíjanie osobnosti dieťaťa v psychomotorickej, poznávacej, sociálnej, emocionálnej a morálnej oblasti.

Zdroj: www.jaslickyubabicky.sk