Jasličky pre detičky AMOSkids | Bratislava – Podunajské Biskupice

Adresa Odeská 23, 82106 Bratislava II. - Podunajské Biskupice Email kontakt@amoskids.sk Telefón 0911786165, 0915226515 Web www.amoskids.sk

Jasle v kľudnom a tichom prostredí Podunajských Biskupiciach. Miesto radosti a rozvoja pre vaše dieťa medzi 12 mesiacom a 4. rokom. Angličtina, joga, tanečno- pohybová príprava.

Vypracovali sme projekt „jasličky“ AMOSkids so zámerom vytvoriť príjemnú atmosféru, v ktorej sa deti hrou učia novému, nepoznanému. Od blízkeho k vzdialenému, od známeho k neznámemu, od jednoduchého k zložitému, od ľahkého k ťažkému. Projekt „jasličky“ AMOSkids umožní postupne odbúravať strach  detí z odlúčenia od rodinného „krbu“, v bezpečí nášho zariadenia.

 

Detské centrum „jasličky“ AMOSkids sú určené pre deti od 12 mesiacov do 3 rokov (v individuálnych prípadoch do 4 rokov). Kapacita je 10 detí v dvoch triedach rozdelených podľa veku, čo zabezpečuje nižšiu chorobnosť detí. Do jasličiek – opatrovateľského centra môžu chodiť detičky od 12 mesiacov do 6 rokov (večer, cez noc, aj celý víkend).

 

Hlavným cieľom projektu jasličiek AMOSkids je vyhovieť nielen základným potrebám zverených detí. AMOSkids zaručuje plnohodnotný deň podľa rytmu každého dieťaťa. Hra zostáva hlavným prostriedkom, ktorému prispôsobujeme všetky aktivity a činnosti v bezpečnom, prívetivom a kreatívnom prostredí, s kvalifikovaným a láskavým personálom. Radosť detí a ich rozvoj nám udávaj smer  a  prijať dieťa u nás znamená prijať aj jeho rodinu. Rodič je prvým a hlavným učiteľom svojho dieťaťa a pre nás je veľmi dôležitá komunikácia s rodičmi.

 

Výhody

  • Jasle v kľudnom a tichom prostredí v mestkej časti Podunajské Biskupice.
  • Miesto radosti a rozvoja pre vaše dieťa medzi 12 mesiacom a 4. rokom.
  • Viacjazyčné prostredie: angličtina po celý deň.
  • Možnosť 3 druhov docházky: pravidelná, nepravidelná a v prípade „pohotovosti“.
  • Opatrovanie večer, cez noc i celý víkend pre deti do 6 rokov.
  • Prispôsobený rozvrh vaším pracovným povinnostiam (7:00 – 18:00).
  • Stimulačné aktivity: pohybovo- tanečná príprava, spolupráca s hudobnou školou Yamaha, joga, tvorivé dielne……
  • Príprava na vstup do materskej školy

 

Otváracia doba


Jasle AMOSkids sú otvorené od pondelka do piatku, cez víkendy na objednávku, aj počas školských prázdnin (okrem štátnych sviatkov a týždňa  medzi Vianocami a Novým rokom).
Pondelok – piatok od 7:00 hod. do 18:00
Noci a víkendy
Na objednávku zaistíme opatrovanie Vašich detí aj mimo bežné otváracie hodiny jasličiek.
Zaujímavé pre rodičov by mohlo byť večerné a nočné opatrovanie od 19:00 – 08:00 hod. cez týždeň, od 19:00 – 10:00 hod. cez víkend.
Večer upraceme hračky a premeníme AMOSkids  na útulný peliešok…..
Silvestrovské opatrovanie v Bratislave!
18h do 10h : 85 eur  (večera a raňajky v cene)

Denný program


7.00 hod. – 8.00 hod. Príchod detí, privítanie, voľné hry do začiatku programu… raňajky
8.00 hod. – 8.15 hod. Ranný krúžok – porozprávame sa, čo máme nové, čo sme zažili, videli, čo sa nám snívalo
8.15 hod. – 8.30 hod. Ranná hravá rozcvička s pesničkou na príjemný začiatok dňa
8.30 hod. – 9.00 hod. Pohybové hry, pohybovo- tanečná príprava
9.00 hod. – 9.10 hod. Tvorivé aktivity- práca s papierom, prírodninami…..
9.10 hod. – 9.30 hod. Hygiena, desiata
9.30 hod. – 10.00 hod. Výtvarná výchova– deti vytvárajú spoločný projekt, kreatívne aktivity
10.00 hod. -11.15 hod. Pobyt na čerstvom vzduchu v záhrade; prechádzky do okolia
11.15 hod. -12.00 hod. Obed, umývanie zúbkov
12.00 hod. -14.00 hod. Po rozprávke popoludňajší odpočinok (spánok, relax s hudbou)
14.00 hod. -14.35 hod. Hygiena, olovrant
14.35 hod. -15.05 hod. Kreatívna tvorba v hre
15.05 hod. -16.15 hod. Športové aktivity, hry v interiéri alebo v záhrade (podľa počasia)
16.15 hod. -16.45 hod. Čítanie, počúvanie rozprávok, bájí, riekaniek a básničiek na rozvoj pamäte. S deťmi rekapitulujeme obsah
16.45 hod. – 18.00 hod. Voľné aktivity do príchodu rodičov

 

Cenník

Zdroj: www.amoskids.sk