Fantastické detské centrum v Bratislave

Adresa Priehradná 20 B, Bratislava Email linda@fantasticke.sk Telefón +421 0905 729 436 Web www.fantasticke.sk

Naším hlavným cieľom je vytvoriť predovšetkým dom plný radostných a spokojných detí. Do projektu Fantastické detské centrum vstupujeme plné optimizmu a radosti a veríme, že sa nám tieto emócie podarí pretransformovať do našej práce. Ide nám o spojenie kvality a spokojnosti, zároveň si spĺňame sen, pracovať na veciach, ktoré nás bavia a dávajú nám zmysel.

Kto sme?

 • Mgr. Petra Šinková
 • Mgr. Linda Vallová

Sme absolventky Univerzity Komenského v Bratislave, odbor psychológia a nemecký jazyk, s ukončením v roku 2007. Hneď po ukončení vysokoškolského štúdia sme sa rozhodli pre štvorsemestrálne špecializačné štúdium školskej psychológie na Univerzite Komenského v Bratislave , na Filozofickej fakulte, ktoré sme ukončili v marci 2009. Popri štúdiách ako aj po ich ukončení sme absolvovali niekoľko rôzne orientovaných výcvikov, ako napríklad:

 • Efektívna výchova krok za krokom
 • 4-semestrálne diplomové štúdium: Psychoedukácia a poradenstvo detí, mládeže a dospelých (Privat Universität Sigmund Freud – Viedeň)
 • Psychológia detí a mládeže/oslabenie dielčieho výkonu (Privat Universität Sigmund Freud – Viedeň)
 • Ako možno zvládnuť hnev a agresivitu u detí v škôlke a v škole
 • Hry pre hyperaktívne deti a deti s poruchami správania
 • Deti so syndrómom ADHD a ADD
 • Výcvik krátkej strategickej terapie
 • Výcvik externého poradenstva pre deti a mládež v Unicefe
 • Semináre rodinnej psychoterapie podľa Virginie Satirovej
 • Semináre koncentratívno-pohybovej terapie

Naša prax v oblasti psychológie

 • 4-ročná prax v predškolských zariadeniach/psychologické poradenstvo
 • 2-ročná v predškolskom zariadení pod supervíziou Doc. Gajdošovej, Dr. Heréniovej a Mgr. Tóthovej – Šimčákovej
 • 4 roky základná škola a gymnázium/školský psychológ
 • 5-ročná prax Unicef

Naším hlavným cieľom je vytvoriť predovšetkým dom plný radostných a spokojných detí. Do projektu Fantastické detské centrum vstupujeme plné optimizmu a radosti a veríme, že sa nám tieto emócie podarí pretransformovať do našej práce. Ide nám o spojenie kvality a spokojnosti, zároveň si spĺňame sen, pracovať na veciach, ktoré nás bavia a dávajú nám zmysel.

 

 

Toto všetko ponúkame v cene školného

2x do týždňa deťom ponúkame kurz anglického jazyka, deti si prostredníctvom hravej metódy, pomocou pracovných listov, CD – nahrávok a hračiek osvojujú základy anglického jazyka. Skúsení učitelia pracujú s deťmi v malých skupinkách, už od veku 2 rokov.

1x do týždňa sa deti tešia na kreatívne dielne s našou arteterapeutkou Luciou. Arteterapia je terapia umením. Pomáha nájsť a rozvíjať kreativitu, ktorá je skrytá v každom dieťati. Deti sa zoznamujú s rôznymi materiálmi, vyjadrujú seba samého cez rôzne výtvarné techniky, učia sa modelovať a pracovať s hlinou.

1x do týždňa ponúkame pohybové aktivity so sprievodom hudby s našou tanečníčkou Ivanou (študentka Vysokej školy muzických umení). Cieľom je uvoľnenie prebytočnej energie, či napätia a zlepšenie koordinácie a hrubej motoriky u detí.

. 1x do týždňa si deti zašantia s našim špeciálnym pedagógom Marekom na hudobno-dramatickom krúžku v sprievode hudobných nástrojov.

V rámci nášho centra ponúkame takisto v cene základnú psychologickú a logopedickú starostlivosť.

 

Niečo navyše (nielen pre našich škôlkárov)

V rámci nášho predškolského zariadenia ponúkame deťom program na zachytenie a predchádzanie porúch učenia. Ide o prevratnú metódu známu v celej Európe, program Dr. Sindelar. Naša psychologička má ako jediná na Slovensku osvedčenie na používanie tejto metódy, ktoré získala ročným výcvikom v zahraničí u samotnej autorky. Diagnostika a terapia prebieha formou obrázkov a príbehov.

 

Cenník

Celodenná starostlivosť od 7:30 do 17:30 385 € za mesiac

V cene nie je zahrnutý poplatok za stravu (desiata, obed a olovrant 3,50 € / deň).

 

Zdroj: www.fantasticke.sk