Ecole Francaise – Francúzska škola

Adresa Cádrova 23, 83101 Bratislava Email direction.efba@gmail.com Telefón +421 905 944 663 Web www.ecolefrancaise.sk

Francúzska škola v Bratislave bola založená v roku 2003. Je akreditovaná francúzskym Ministerstvom školstva a funguje na základe zmluvného vzťahu s Agentúrou pre francúzske vzdelávanie v zahraničí (AEFE – Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger). Je súčasťou siete 480 škôl v 130 krajinách sveta.

Francúzska škola v Bratislave bola založená v roku 2003. Je akreditovaná francúzskym Ministerstvom školstva a funguje na základe zmluvného vzťahu s Agentúrou pre francúzske vzdelávanie v zahraničí (AEFE – Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger). Je súčasťou siete 480 škôl v 130 krajinách sveta.

 

 

Je spravovaná združením rodičov žiakov – Združením pre francúzsku školu v Bratislave (AEFB).

V súčasnostiškola sídli v priestoroch slovenskej školy v mestskej časti Kramáre.

 

Školu v súčastnosti navštevuje viac ako 150 žiakov rôznych národností : francúzskej, slovenskej, anglickej, kanadskej, španielskej, maďarskej, ukrainskej, a iných.

 

Škola poskytuje vzdelávanie od prvého ročníka materskej školy po 9. ročník ZŠ.

 

V každej triede materskej školy pracuje asistentka, ktorá ovláda francúzsky a slovenský jazyk.

Pedagogický projektFrancúzskej školy v Bratislave patrí do všeobecného rámca programov Ministerstva školstva Francúzskej republiky a vzdelávacieho plánu AEFE, ktoré škola prispôsobuje miestnym podmienkam. Bol vytvorený na základe nasledujúcich hlavných pilierov: jazyky(francúzština, angličtina, slovenčina), prírodné vedy, rozvíjanie poznania, spoločenský životškoly a šport.

Žiadosť o akreditáciu školy bude čoskoro predložená Ministerstvu školstva SR.

Výučbu poskytujú učitelia, ktorí obdržali diplomy francúzskeho Ministerstva školstva a miestni zmluvní učitelia, Francúzi a Slováci, ktorí dosiahli požadované vysokoškolské vzdelanie.

 

Francúzska škola je :

 • Materská škola, skutočné miesto pre socializáciu a vývoj žiaka, pre vzdelávanie : rozvoj reči (komunikovať, vyjadrovať sa, porozumieť, spoznať písané slovo, literatúru), učenie sa jazykov (slovenčina, francúzština, angličtina), rozvíjanie poznania, rozvíjanie fantázie a tvorivého ducha, praktizovanie športových aktivít
 • Vyučovanie „à la française“ : rozvoj prirodzenej zvedavosti žiakov, kladenie otázok, kritické myslenie. Vyžadujeme aktívne zapájanie sa žiakov počas vyučovania. Veľký dôraz sa kladie na argumentáciu a na písomný prejav.
 • Vyučovanie cudzích jazykov
 • Vyučovanie prírodovedných predmetov : zúčastnovať sa na súťažiach, stávať sa skutočnými vedcami (pokusy, hľadanie, metóda pokus/omyl)
 • Každodenné používanie IT v triedach
 • Rozvoj telesnej výchovy (plávanie, korčuľovanie, gymnastika, florbal, spoločné športové hry s pravidlami atď.)

 

 

Výchovno-vzdelávací projekt Francúzskej školy v Bratislave patrí do všeobecného rámca učebných programov francúzskeho Ministerstva školstva a orientačného plánu strategických smerníc AEFE, ktoré prispôsobuje lokálnemu kontextu.

Priority projektu :

 • ovládanie jazykov : francúzština, angličtina, slovenčina

 • vzdelávanie v prírodovedných predmetoch

 • otvorenosť svetu

 • život v škole

 • šport

   

 

Naša činnosť v škole i mimo školy:

 • Výchovno-vzdelávacie a kultúrne výlety (príroda, umelecké ateliéry, mediatéka Francúzskeho inštitútu na Slovesnku, opera, bábkové divadlo, atď.)
 • Školy v prírode na Slovensku a v zahraničí, lyžiarky výcvik
 • Školský zbor a organizácia koncertov
 • Účasť na charitatívnych akciách : Christmas Bazaar, partnerstvo s detským domovom, Beh proti hladu, ….
 • Organizácia sviatočných akcií : vianočný večierok, koncerty zboru, karneval, kermesse, …


Zdroj: www.ecolefrancaise.sk