Detské Minicentrum Marika

Detské Minicentrum Marika poskytuje opatrovateľskú a pedagogickú starostlivosť pre deti od 2 do 6 rokov. Sme v prevádzke už od 4.1.2010. Mini centrum je zriadené v nebytovom priestore o rozlohe cca 70 m2 v Petržalke, kde pre Vaše dieťatko zabezpečím domáce prostredie, s láskavým prístupom a odborným pôsobením.

Detské Minicentrum Marika poskytuje opatrovateľskú a pedagogickú starostlivosť pre deti od 2 do 6 rokov. Sme v prevádzke už od 4.1.2010.

Ponúkame:

Dlhodobú starostlivosť

 • celodennú
 • poldennú

Necíti sa Vaše dieťa dobre vo veľkom kolektíve alebo potrebuje špecifickú starostlivosť? Ak chcete pre svoje dieťa to najlepšie informujte sa u nás. Sme dve skupiny detí maximálne šesťčlenné, vo veku od 2 do 6 rokov.

 

Naše prednosti

 • malá skupina detí
 • individuálny prístup
 • spoľahlivosť
 • flexibilita
 • každodenná komunikácia s rodičom
 • rozvíjanie dieťaťa v pozítívnej rodinnej atmosfére
 • profesionálny pedagóg s praxou
 • príjemné estetické prostredie

Náš ciel

 • rozvíjanie celistvej osobnosti dieťaťa
 • rozvíjanie samostatnosti a autonómie dieťaťa
 • rozvíjanie jedinečnosti a identity Vášho dieťaťa
 • rozvíjanie základných komunikačných schopností dieťaťa

 

Vo výchovnom procese využívame

 • program výchovy vzdelávania detí v materských školách
 • metodické príručky Krok za krokom
 • výchovu a vzdelanie prispôsobujeme vekovej kategórii dieťaťa

 

Mini centrum je zriadené v nebytovom priestore o rozlohe cca 70 m2 v Petržalke, kde pre Vaše dieťatko zabezpečím domáce prostredie, s láskavým prístupom a odborným pôsobením. Som učiteľka materskej školy so stredoškolským vzdelaním a s dlhodobou pedagogickou praxou. Mojim cieľom je komplexne rozvíjať detskú osobnosť s prihliadnutím na jeho individuálne schopnosti a danosti. Vyučovanie prebieha nenásilnou formou v rámci hier a cielených aktivít, podľa veku a možností detí, s dôrazom na rozvoj komunikácie , základom ktorej je budovanie správnej a bohatej slovnej zásoby. Preto podporujeme čítanie, rozprávanie, vlastnú seba prezentáciu, ale i hudobnú, výtvarnú, telesnú, rozumovú výchovu,vyučovanie anglického jazyka primerane veku. V rámci socializácie detí podporujeme na jednej strane individuálny prejav, na strane druhej spolupatričnosť ku kolektívu formou tímových hier.

 

Tým, že sme menší kolektív zvyšuje sa kvalita práce s deťmi, znižujeme chorobnosť detí.

Na pobyt vonku využívme blízke detské ihrisko, volné priestranstvá okolo domu. Byt sa nachádza v dome, ktorý je postavený mimo hlučných, frekventovaných ulíc.

Počas celého dňa je deťom poskytovaná strava, ktorá je zabezpečená zo stravovacieho zariadenia „ Zdravíčko, veľa ovocia a zeleniny, pravidelný pitný režim, ovocné šťavy.

Jedálny lístok je možné po konzultácii s rodičom prispôsobiť dieťaťu, možnosť doniesť vlastný obed.

Bezpečnosť detí je prvoradá, preto sa zoznamujeme s pravidlami cestnej premávky, predchádzame úrazom.

 

Zdroj: www.detskeminicentrum.sk