Detské jasle VČIELKA

Predstavujeme Vám nové detské súkromné jasličky nachádzajúce sa v centre mesta Košíc (mestská časť Staré mesto, Sever, Hroncova č. 1). Poskytujeme celodennú, poldennú a hodinovú starostlivosť pre deti od 1/2 – 3 rokov a od 4 – 6 rokov v čase od 6:30 hod do 17:00 hod.

Poskytujeme celodennú, týždennú, poldennú a hodinovú starostlivosť v príjemnom detskom prostredí.

Máme vytvorené dve veľké herne s množstvom vzdelávacích hračiek a poskytujeme výchovno – vzdelávacie služby pre deti do 6 rokov.

 

Ako jedna z mála jasličiek ponúkame vyváženú celodennú stravu obsahujúcu raňajky, ovocnú desiatu, obed a olovrant s dostatkom ovocia a zeleniny s dodržiavaním pitného režimu.

Detičkám ponúkame okrem výchovno – vzdelávacích aktivít aj rozvoj telesného, hudobného, výtvarného umenia aj 4x týždenne hodiny anglického jazyka prirodzenou a hravou formou.

Výchovno-vzdelávaciu činnosť vykonávajú učiteľky predprimárneho vzdelavania, ktoré spĺňajú podmienky odbornej a pedagogickej spôsobilosti v súlade s platnou legislatívou.

Zdroj: jasle-vcielka.wz.sk