Detské jasle Levíča

Adresa Blažeja Bullu č.13 - prízemie vľavo, 03861 Martin Email info@detskejaslemartin.sk, slavka_borosova@centrum.cz Telefón +421 902 828 114 Web www.detskejaslemartin.sk

Sme súkromné jasličky, rodinného typu v tichom prostredí. Veľmi nám leží na srdci, aby sme deťom vytvorili harmonické prostredie pre ich zdravý vývin a to znamená, že kladieme dôraz na úzku a dobrú spoluprácu s rodičmi.

 

Milé mamičky a oteckovia!

Sme súkromné jasličky, rodinného typu v tichom prostredí. Veľmi nám leží na srdci, aby sme deťom vytvorili harmonické prostredie pre ich zdravý vývin a to znamená, že kladieme dôraz na úzku a dobrú spoluprácu s rodičmi.

Naša prevádzka je schválená Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, má zabezpečené dodržiavanie BOZP a požiarnej ochrany vlastným technikom BOZP a zamestnanci absolvovali kurz prvej pomoci.

smileyheartPrečo dať dieťatko práve k nám? heart smiley

 

  • výborné dlhoročné skúsenosti s opaterou malých detičiek od 11 mesiacov do 3 rokov
  • individuálny a láskavý prístup ku každému dieťatku – jeho osobnosti a potrebám
  • hravým spôsobom podporujeme vývoj telesného, hudobného a výtvarného cítenia detí, pracovnú a rozumovú výchovu – to znamená, že sa spolu hráme, tancujeme, spievame, recitujeme, maľujeme, lepíme, staviame, cvičíme….. a ešte veľa zábavných činností…
  • vytvárame celodenný program zameraný na vybudovanie základných hygienických a stravovacích návykov
  • ponúkame vyváženú celodennú stravu (raňajky, desiata, obed, olovrant), s dostatkom čerstvého ovocia a zeleniny a dodržiavanie pitného režimu
  • pravidelné konzultácie s rodičom o pobyte a činnosti dieťatka v zariadení
  • a samozrejmosťou je aj veselé vybavenie jasličiek s množstvom hračiek rôzneho druhu a zamerania  pre vašich drobcov

 

 

Pre vaše detičky ponúkame: smiley

 

heartmilé a skúsené opatrovateľky
heart individuálny prístup k dieťatku, jeho potrebám a návykom

 

heartpriestory prispôsobené malým drobcom

 

heartstrava 4x denne + denne čerstvé ovocie
heart spánkový režim prispôsobený návykom a veku dieťaťa
heart vychádzkový režim – samostatne ohradený detský dvor za budovou s terasou, preliezkami, detským domčekom, odrážacími autíčkami, motorkami….

 

heart rôzne didaktické a skladacie hračky pre našich najmenších
heart lego na rozvoj fantázie a jemnej motoriky
heart veselá herňa s guličkovým bazénom a plastovými preliezkami
heart molitánový relaxačný program pre rozvoj hrubej motoriky detí
heart detské oslavy pre naše detičky: narodeninové párty,deň detí, karneval, vianoce, Mikuláš ….
heart čistička ovzdušia pre zdravší pobyt v detskom zariadení
heart parkovisko pred vchodom do budovy

 

u nás sa môžete  rozhodnúť pre: smiley

 

 

  • pravidelnú celodennú opateru
  • pravidelnú poldennú opateru
  • dočasnú opateru (týždeň, mesiac)

 

Dočasnou opaterou sa rozumie len určité časové obdobie, napríklad pri uzátvore v škôlkach, pracovných cestách… ak rodič potrebuje opatriť dieťa napr. na týždeň, mesiac. 

Režim dňa

6.00 – 8.00 príchod detí, hry , hygiena , raňajky
8.30           hygiena, hry, vzdelávacie činnosti,relaxačné a pohybové aktivity, cvičenie, dopoludňajší spánok (ak je dieťatko naučené spávať 2x denne)
9.15          hygiena, ovocná desiata, príprava na pobyt vonku
9.30          hra na detskom dvore, prípadne prechádzky v okolí & v prípade nepriaznivého počasia hra v herni
10.30        návrat z vonku, hygiena, obed
11.30        poludňajší spánok
14.00        nočníkovanie, prebaľovanie, hygiena, olovrant
14.30        záujmové činnosti, relaxačné a pohybové aktivity / podľa počasia vnútri aj vonku/
15.30        voľná hra podľa výberu detí – čítanie, skladanie lega, hra s hračkami, preliezky, kreslenie…..
16.30        hygiena, nočníkovanie, prebaľovanie, ovocný olovrant
17.00        ukončenie prevádzky


heart Samozrejme denný režim nie je striktný, na prvom mieste sú pre nás Vaše ratolesti a individuálny prístup k potrebám a náladám detí.

 

Rodičia všetkých detí do veku 3 rokov v našich  Jasličkách Levíča majú nárok na rodičovský príspevok alebo príspevok na opateru dieťaťa do výšky 230€ podľa Zákona 561/2008 Z.z. Zákon o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zdroj: www.detskejaslemartin.sk