Detské centrum Štvorlístok | BA – Ružinov

Adresa Domové role 61, 82105 Bratislava II. - Ružinov Email pollakova@detske-centrum.sk Telefón +421 915 574 542 alebo +421 903 154 156 Web www.detske-centrum.sk

Mamičky musíte ísť do práce a Vaše dieťatko ešte nedovršilo tretí rok, čiže nemôže byť umiestnené v štátnej škôlke? Ponúkame Vám v našom detskom centre v Prievoze príležitoť umiestniť Vaše dieťa od 1- 5 rokov s možnosťou využitia príspevku na jasle od štátu.

Detské centrum Štvorlístok vzniklo z dôvodu potreby zosúladenia rodinného a pracovného života zamestnaných rodičov. Rané detstvo je rozhodujúce pre ďalší vývin a formovanie osobnosti dieťaťa. Je preto dôležité, aby toto obdobie dieťa prežilo v podnetnom a láskavom prostredí, ktoré spĺňa zákonom stanovené podmienky.

Detské centrum Štvorlístok sú rozprávkové detské jasle a materská škôlka s celodennou odbornou starostlivosťou o deti vo veku od 6 mesiacov do 5 rokov so zameraním na zdravý životný štýl a správny vývin dieťaťa.

Detské centrum Štvorlístok sa nachádza v novom priestrannom rodinnom dome s krásnou záhradou v tichom prostredí mestskej časti Prievoz.

 

Priestory detského centra Štvorlístok sú kompletne zrekonštruované pre účely detských jaslí a materskej škôlky. Naše centrum Štvorlístok pozostáva z dvoch herní (v členení podľa vekovej kategórie), dvoch spálničiek (jaslovské detičky spinkajú v hlbokých postieľkach a staršie detičky spinkajú na ležadlách spĺňajúce normy pre materské škôlky), kuchynskej a jedálenskej časti ako aj samostatnej miestností určenej pre výchovno-vzdelávací program. Priestory detského centra Štvorlístok ako aj vybavenie centra a pozemok okolo centra spĺňajú prísne bezpečnostné a hygienické normy. Detské centrum Štvorlístok je zariadenie schválené Regionálnym úradom verejného zdravotníctva Slovenskej Republiky.

 

Detské centrum Štvorlístok je dvojtriedne centrum, v ktorom sa deťom venuje kvalifikovaný tím so zdravotným a pedagogickým vzdelaním, rešpektom a láskou k deťom. Z hľadiska vnútorného fungovania detského centra Štvorlístok považujeme spokojnosť našich učiteliek za jeden zo základných pilierov pozitívneho vplyvu na deti, ktoré sú im zverené. Práve preto im poskytujeme slobodu napĺňať rámcový štátny výchovný a vzdelávací program ISCED0 (predprimárne vzdelávanie s prvkami Montessori pedagogiky), ako aj uplatňovať si vlastné tvorivé nápady vo svojich triedach.

 

Detičky sú rozdelené podľa veku, ale najmä podľa individuálnych schopností na:

 • mladšiu skupinu – kuriatka (detské jasle)
 • staršiu skupinu – žabky (materská škôlka)

Všetky činnosti v detskom centre Štvorlístok sú prispôsobené vekovým požiadavkám.

 

Základné výchovy v detskom centre Štvorlístok:
výtvarná výchova, pohybová výchova, hudobná výchova, literárna výchova, pracovná výchova a postupne podľa vekovej skupinky sú pripájané aj výchovy ako: matematické predstavy, rozumová výchova a jazyková výchova.

Pedagogický tím  pri práci s deťmi využíva  prvky Montessori  pedagogiky, ktorá dopĺňa a výrazne podporuje osobnostný rozvoj dieťaťa.

 

V detskom centre Štvorlístok vedieme detí k samostatnosti pri papaní a používaní príborov, k osvojovaniu si základných hygienických návykov, ako pozornosť venujeme aj  odnaúčaniu detičiek od plienok, učíme ich používať záchodíky, poprípade nočníky.

 

V našom detskom centre Štvorlístok vedieme deti k rozvíjaniu a osvojovaniu si aj zdravých životných návykov, a  zabezpečujeme im dostatok pohybu a športových aktivít.

 

Prevádzková doba detského centra Štvorlístok je od pondelka do piatka od 07.00 – 17.00 hod. po celý kalendárny rok (naše detské centrum Štvorlístok je otvorené aj počas letných mesiacov a školských prázdnin). Za samozrejmosť považujeme poskytovať naše služby a odbornú starostlivosť mimo prevádzkových hodín podľa potrieb rodičov po individuálnej dohode.

 

ŠPECIÁLNE BENEFITY

 • Možnosť čerpania štátneho príspevku prostredníctvom Úradu práce sociálnych vecí a rodiny
 • Zabezpečujeme dopravu
 • Prispôsobenie prevádzkových hodín podľa Vašich potrieb
 • Zabezpečenie odbornej starostlivosti aj počas víkendu, sviatkov a dňoch štátneho pokoja
 • Zabezpečujeme aj víkendové a nočné opatrovanie
 • Organizujeme príležitostné eventy (napr., narodeninové oslavy)
 • Detské centrum Štvorlístok organizuje rôzne krúžky:
 • anglický jazyk (8 hodín / 60,- €),
 • nemecký jazyk (8 hodín / 60,- €),
 • plavecký výcvik (8 hodín / 60,- €),
 • tvorivé dielničky.

 

Zdravá škôlka


Základom zdravého vývoja dieťaťa je vyvážená kombinácia zdravej stravy a pohybu.

Celodenná strava pozostáva z desiaty, obedu a olovrantu. Počas pobytu detí v detskom centre Štvorlístok sa starostlivo dodržuje PITNÝ REŽIM počas celého dňa (voda, čajík, čerstvé šťavy a iné ….) a dostatočný prísun OVOCIA a ZELENINY.

Pre Vaše detičky je v detskom centre Štvorlístok každodenne pripravovaná pestrá strava podľa zásad zdravej výživy. Detské centrum Štvorlístok vie zabezpečiť aj podávanie makrobiotickej, diabetickej, bezlepkovej stravy, a iné….. podľa Vašich požiadaviek.

Detičkám v detskom centre Štvorlístok je venovaný dostatočný pobyt vonku zameraný na rôzne prechádzky ako aj na rôzne kreatívne spoločenské hry. Detské centrum Štvorlístok disponuje dostatočne veľkou záhradou, v ktorej je umiestnené pieskovisko, trampolína, preliezka, šmykľavka a hojdačky. Vybavenie záhrady je obohatené o detské motorky, bycikle a kolobežky.

 

Denný program

 

Výchovno – vzdelávacia činnosť v detskom centre pozostáva z voľných organizačných foriem. V týchto formách vzhľadom na optimálny biorytmus a zdravú životosprávu dieťaťa predškolského veku uspokojujú rozmanité potreby a záujmy.

 • 07.00 hod. – Čas schádzania sa, privítanie detí, hry, ranný kruh, didaktické aktivity, ranné cvičenie, (môže sa variabilne posúvať, podľa potreby), osobná hygiena.
 • 08.30 – 09.00 hod. – Desiata, hygiena. Vzdelávacia činnosť, didaktická výučba, Príprava na pobyt vonku, pobyt vonku.
 • 11.30 – 12. 00 hod – Osobná hygiena, obed. Príprava na odpočinok, odpočinok detí,  obliekanie, hygiena.
 • 14.40 – 15.00 hod. – Olovrant
 • do 17. 00 hod. – Pobyt vonku (podľa počasia) spojený so záujmovými činnosťami a didaktickými aktivitami,  rozlúčenie sa s deťmi, odchod detí domov.
 • Ranné preberanie detí zabezpečuje učiteľka za prítomnosti rodiča alebo zákonného zástupcu, ktorý dieťa do zariadenia priviedol. Prijíma len deti, u ktorých po vykonaní ranného filtra nezistila známky akútneho ochorenia. Ak sa pri rannom filtri zistia náznaky ochorenia, dieťa môže prijať len na základe odporúčania od ošetrujúceho lekára.

AKTUÁLNY CENNÍK MATERSKÁ ŠKÔLKA

 

HODINOVÁ STAROSTLIVOSŤ

 • 3,00 € / 1 hodina ( pondelok – piatok )

– nepravidelná starostlivosť počas pracovných dní pre detičky, ktoré majú zakúpený jeden z troch základných balíčkov.

– adaptačný pobyt v trvaní max. jedného týždňa a v maximálnej dobe 6 hodín denne

 • 6,00 € / 1 hodina ( pondelok – piatok )

– nepravidelná starostlivosť vo výnimočných prípadoch

ZÁKLADNÉ BALÍČKY

POLDENNÁ STAROSTLIVOSŤ

 • 4 – 5 krát týždenne 07.00 – 12.30: 220 € + 2,60 € strava denne / mesiac

CELODENNÁ STAROSTLIVOSŤ

 • 4 – 5 krát týždenne 07.00 – 17.00: 350 € + 3 € strava denne / mesiac
 • 2 – 3 krát týždenne 07.00 – 17.00: 250 € + 3 € strava denne / mesiac

VÍKENDOVÉ OPATROVANIE (sobota, nedeľa)

 • Každá začatá hodina do 17:00 hod.: 5 €
 • Každá začatá hodina po 17:00 hod.: 7 €

NOČNÉ OPATROVANIE (piatok, sobota, nedeľa)

 • 18:00 – 08:00 hod.: 50 €
 • Po 08:00 hod. každá začatá hodina: 5 €

Počas víkendového a nočného opatrovania stravu pre dieťa zabezpečuje rodič. Pitný režim zabezpečuje naše Detské centrum Štvorlístok.
Po osobnom dohovore je možná úprava hodín v opatrovaní, podľa potrieb.

CENA ZAHŔŇA

 • Vlhké utierky, krém, voňavú a vždy čistú posteľnú bielizeň, uteráky, mydlo, papierové vreckovky, pitný režim

CENA NEZAHŔŇA

 • Papučky, veci na prezlečenie (pančušky, ponožky, spodná bielizeň), kojenecká fľaša, podbradník, pyžamko, plienky – možnosť zakúpenia v Detskom centre Štvorlístok

 

AKTUÁLNY CENNÍK JASLE

 

HODINOVÁ STAROSTLIVOSŤ

 • 4,00 € / 1 hodina ( pondelok – piatok )

– nepravidelná starostlivosť počas pracovných dní pre detičky, ktoré majú zakúpený jeden z troch základných balíčkov.

– adaptačný pobyt v trvaní max. jedného týždňa a v maximálnej dobe 6 hodín denne

 • 8,00 € / 1 hodina ( pondelok – piatok )

– nepravidelná starostlivosť vo výnimočných prípadoch

ZÁKLADNÉ BALÍČKY

POLDENNÁ STAROSTLIVOSŤ

 • 4 – 5 krát týždenne 07.00 – 12.30: 290 € + 2,60 € strava denne / mesiac

CELODENNÁ STAROSTLIVOSŤ

 • 4 – 5 krát týždenne 07.00 – 17.00: 400 € + 3 € strava denne / mesiac

VÍKENDOVÉ OPATROVANIE (sobota, nedeľa)

 • Každá začatá hodina do 17:00 hod.: 5 €
 • Každá začatá hodina po 17:00 hod.: 7 €

NOČNÉ OPATROVANIE (piatok, sobota, nedeľa)

 • 18:00 – 08:00 hod.: 50 €
 • Po 08:00 hod. každá začatá hodina: 5 €

Počas víkendového a nočného opatrovania stravu pre dieťa zabezpečuje rodič. Pitný režim zabezpečuje naše Detské centrum Štvorlístok.
Po osobnom dohovore je možná úprava hodín v opatrovaní, podľa potrieb.

CENA ZAHŔŇA

 • Vlhké utierky, krém, voňavú a vždy čistú posteľnú bielizeň, uteráky, mydlo, papierové vreckovky, pitný režim

CENA NEZAHŔŇA

 • Papučky, veci na prezlečenie (pančušky, ponožky, spodná bielizeň), kojenecká fľaša, sunár, podbradník, pyžamko, plienky – možnosť zakúpenia v Detskom centre Štvorlístok

Zdroj: www.detske-centrum.sk