Detské centrum Šikuľko | Dunajská Lužná

Šikuľko je súkromné detské výchovno-vzdelávacie centrum otvorené pre deti vo veku 2,5 – 7 rokov. O Vaše dieťa sa staráme podľa Vašich požiadaviek celodenne alebo hodinovo, podľa dohody aj nonstop.

Šikuľko detské výchovno-vzdelávacie centrum je otvorené pre každé dieťa vo veku 2,5 – 7 rokov. O Vaše dieťa sa staráme podľa Vašich požiadaviek celodenne od 7:00 do 18.00, alebo hodinovo (napr. 4 hodiny denne…), podľa dohody aj nonstop.

 

Medzi prednosti nášho zariadenia patria:

  • rodinná atmosféra,
  • každodenná angličtina,
  • hudobné aktivity,
  • diagnostika detí a spolupráca s odborníkmi
  • kvalifikovaní pedagógovia.

Detské výchovno- vzdelávacie cetrum získalo prvé miesto v medzinárodnom projekte. Podľa náročných kritérií bolo vyhodnotené ako Zdravá škôlka.

 

Pod vedením skúsených kvalifikovaných pedagógov alternatívnym spôsobom rozvíjame vnímanie krás prírody, spoznávanie druhov rastlín a zvierat.

Komunikácia s dieťaťom je v priateľskej, príjemnej atmosfére. Pracujeme hlavne s prírodným materiálom, ako je napr. šúpolie, obilie, maľovanie na rôzne druhy prírodných materiálov. Každý mesiac sa venujeme trom hlavným prírodným materiálom, s ktorých tvoríme krásne diela. Vraciame sa k tradičným hodnotám prírody a jej poznania. Pozývame si medzi seba odborníkov s rôznych oblastí ľudovej tvorivosti, navštevujeme pekáreň, kováčstvo a i. Vytvárame dieťaťu praktické skúsenosti podľa jeho požiadaviek.

 

Venujeme sa aj rozvoju hudobných schopností dieťaťa, podľa jeho veku. Tu zaraďujeme aj dychové cvičenia, ktoré sú predprípravou na spievanie. Po zvládnutí dychových cvičení a hry na jednoduchých hudobných nástrojoch (dychových, bicích) zavádzame hru na flaute.

 

V osobnosti dieťaťa rozvíjame tímového ducha, ohľaduplnosť a rešpektovanie druhých.Spolupracujeme s odborníkmi z oblasti psychológie a logopédie. Popri materinskom jazyku sa venujeme aj výučbe ANGLICKÉHO JAZYKA, ktorý aktívne používame pri bežných aktivitách dňa.

Počas dňa zabezpečujeme deťom pestrú stravu bohatú na vitamíny. Strava sa skladá z desiaty, obeda, olovrantu a je každý deň obohatená o ovocie a zeleninu. V miestnosti je pripravený počas desiaty kôš so sezónnym ovocím pre každé dieťa, počas olovrantu zelenina.

 

Režim

7.00 – 9.40
Príchod – ranná hra podľa výberu
9.40 – 10.00
Desiata- výber z 2 druhov jedál
10.00-10.30
Ranné cvičenie, vzdelávacie aktivity
10.30-11.00
Angličtina pre najmenších
11.00-12.30
Pobyt vonku, alebo prechádzka spojená so poznávaním okolia:)
12.30 – 13.00
Obed
13.00 – 14.30
Oddych (spánok)
14.30 – 16.30
Tematická hra dňa (práca s materiálom mesiaca)
Hra na hudobných nástrojoch, rytmické hry, pohybové hry
16.30 – 18.00
Olovrant- na výber 2 druhy jedál
Hra s tematickými miestami podľa výberu

 

Cenník

Zdroj: www.sikulko.sk