DC Ježko vo Veľkom Bieli

Adresa Železničná 61, Veľký biel Email dcjezko@gmail.com Telefón +421948313130 Web www.dcjezko.sk

Chcete, aby boli Vaše deti vychovávané v duchu kresťanských hodnôt aj v škôlke? Prihláste ich do DC Ježko!

Vitajte na stránkach škôlky prevádzkovanej detským centrom Ježko vo Veľkom Bieli. DC Ježko je spoločenstvo rodičov a podporovateľov výchovy ku kresťanským hodnotám. Zamerali sme sa deti v predškolskom veku a založili sme kresťanskú neštátnu škôlku. V nasej škôlke sa snažíme o vypestovanie vzťahu k Bohu, modlitbe, lásku k blížnemu, o úctu k rodičom, schopnosť dávať aj prijímať, učiť spoznávať a konať dobro a správne reagovať na zlo. Považujeme to za nosné piliere pre zdravý vývin, tak telesný ako i duchovný.

 

Naša škôlka vám ponúka:

 • výučba anglického jazyka hrou primerane k veku
 • tichá lokalita na trase Senec-Bratislava
 • vlastné ihrisko, trampolína a parkovacie miesta
 • profesionálny personál  s vysokoškolským vzdelaním
 • príjemné rodinné prostredie a malý kolektív do 15 detí pod vedením pedagógov a mamičiek dobrovoľníčok
 • celodenná, poldenná aj občasná starostlivosť podľa aktuálne voľných kapacít pre deti aj od 2 rokov

K duchovnej spolupráci DC Ježko oslovilo miestne príslušného rímsko-katolíckeho kňaza a takisto Sestry z kongregácie Dcér Božskej Lásky z Ivanky pri Dunaji.

 

Aktivity, ktoré ponúkame:

 • výchovno – vzdelávacie činnosti
 • angličtina hrou v priebehu dňa
 • záujmové aktivity – výtvarný, tanečný, iné
 • pravidelné konzultácie s rodičmi
 • besiedky pre rodičov – Mikuláš, šarkaniády, fašiangy,..

Zdroj: www.dcjezko.sk