Cirkevná materská škola Panny Márie Pomocnice v Hlohovci

Adresa Vinohradská 9 Hlohovec, Hlohovec Email cmshlohovec@gmail.com Telefón 033/7300198 Web www.cmshlohovec.sk

Cieľom predškolského zariadenia je vytvoriť podnetné prostredie pre rozvoj všetkých stránok detskej osobnosti a tvorivosti, dopĺňajúc náboženské cítenie a výchovu v rodine, evanjelizovať a rozvíjať mariánsku úctu v dosahu svojej pôsobnosti.

Cieľom predškolského zariadenia je vytvoriť podnetné prostredie pre rozvoj všetkých stránok detskej osobnosti a tvorivosti, dopĺňajúc náboženské cítenie a výchovu v rodine, evanjelizovať a rozvíjať mariánsku úctu v dosahu svojej pôsobnosti.

 

Poslaním je dopĺňať rodinnú náboženskú výchovu, u detí z problémových rodín tlmiť vplyv nepriaznivého rodinného prostredia na citovú formáciu detskej osobnosti, venovať individuálnu pozornosť nadaným i handicapovaným deťom, pripraviť deti na úspešný vstup do školy, spájať veriace rodiny vo farské rodinné spoločenstvo.

 

image

 

Zdroj: www.cmshlohovec.sk