Cirkevná materská škola Gianny Berettovej Mollovej

Adresa Bílikova 1, 84101 Bratislava Email riaditel@cmsbilikova.sk Telefón +421 2 643 66 961 Web www.cmsbilikova.sk

Naša Cirkevná materská škola Gianny Berettovej Mollovej sídli v pokojnej mestskej časti Bratislava – Dúbravka. Zriadovateľom je Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza, Špitálska 7. Patrónkou našej cirkevnej materskej školy je Gianna Berettová Mollová.

Naša Cirkevná materská škola Gianny Berettovej Mollovej sídli v pokojnej mestskej časti Bratislava – Dúbravka. Zriadovateľom je Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza, Špitálska 7. Patrónkou našej cirkevnej materskej školy je Gianna Berettová Mollová.

Nachádzajú sa tu 4 triedy, ktoré navštevujú deti vo veku od 3 do 6 rokov a deti s odloženou školskou dochádzkou. Poskytujeme celodennú aj poldennú starostlivosť o Vaše deti.

Pod odborným vedením učiteliek rozvíjame kognitívne, emocionálne i pohybové kompetencie detí. Je pre nás takisto veľmi dôležité v edukačnom procese vnášanie kresťanských hodnôt do života detí s vytvorením rodinného prostredia, ktoré upevňuje spoločenstvo našich zamestnancov.

Prevádzka materskej školy je od 6.30 do 17.00 hod. (v mesiaci júl od 7.00 do 16.30 hod.)

Exteriér areálu tvorí školský dvor so záhradou, ktorý slúži na pohybové aktivity detí pri pobyte vonku. Je vybavený pieskoviskami, záhradným domčekom, domčekom so šmýkalkou, dreveným vláčikom a hojdačkami. Záhrada je obkolesená rôznymi druhmi stromov a drevín.

 

http://velerocms.com/domains/kamsdetmi/data/fotogalerie/22962705/1471962_550579415036009_1147465871_n.jpg

 

Triedy

V našej materskej škole sa nachádzajú 4 triedy pre deti vo veku od 3 do 6 rokov a deti s odloženou školskou dochádzkou. Poskytujeme celodennú aj poldennú starostlivosť o Vaše deti.

1. trieda – Kuriatka

2. trieda – Lienky

3. trieda – Veveričky

4. trieda – Motýle

 

Ako vyzerá deň u nás

Kuriatka (1. trieda) a Lienky (2. trieda)

06.30 – 08.15  príchod detí do materskej školy , hry a hrové činnosti podľa výberu detí, ranný kruh, výber aktivít, edukačné, pohybové a relaxačné cvičenia, hygiena

08.30 – 08.50  desiata, hygiena

08.50 – 11.30 edukačné aktivity, hry a hrové činnosti (aj mimo prostredia triedy, MŠ) podľa školského vzdelávacieho programu „Svetielko“, pobyt vonku (v zimných mesiacoch v prípade veľmi chladného počasia, či dažďa pracujeme individuálne s deťmi v triede), hygiena

11.30 – 12.00  obed, hygiena

12.00 – 14.30  odpočinok

14.30 – 14.50  hygiena, olovrant

14.45 – 17.00  hry a hrové aktivity, ukončovanie aktivít a diskusie, odchod detí domov

 

Veveričky (3. trieda) a Motýle (4. trieda)

06.30 – 08.15  príchod detí do materskej školy , hry a hrové činnosti podľa výberu detí, ranný kruh, výber aktivít, edukačné, pohybové a relaxačné cvičenia, hygiena

08.55 – 09.15  desiata, hygiena

09.15 – 12.05 edukačné aktivity, hry a hrové činnosti (aj mimo prostredia triedy, MŠ) podľa školského vzdelávacieho programu „Svetielko“, pobyt vonku (v zimných mesiacoch v prípade veľmi chladného počasia, či dažďa pracujeme individuálne s deťmi v triede), hygiena

12.05 – 12.35  obed, hygiena

12.35 – 14.55  odpočinok

14.55 – 15.10  hygiena, olovrant

14.45 – 17.00  hry a hrové aktivity, ukončovanie aktivít a diskusie, záujmové aktivity – krúžky, odchod detí domov

Zdroj: www.cmsbilikova.sk