Best Friends Kids Club – 1. anglická škôlka v Trenčíne

Adresa Villa Park - Trenčín, Trenčín Email kidsclub@bestfriends.sk Telefón 0905 850 793, 0905 326 410 Web www.bestfriends.sk

Prvá anglická škôlka v Trenčíne – celodenná komunikácia iba v anglickom jazyku!

Best Friends Kids Club je prvá anglická škôlka v Trenčíne. Je to škôlka, ktorá vám zaručí bezpečie, istotu a poskytne viac ako len „stráženie vášho dieťatka“.  Snažíme sa o dokonalosť, pretože si uvedomujeme, že sme súčasťou detstva mnohých detí. Detstvo je len jedno a nedá sa zopakovať, človek z neho čerpá celý život – a to je pre nás nesmierne zaväzujúce.

 

 

Prečo práve my?

 • Výučba prebieha výlučne v anglickom jazyku –  človek používa jazyk presne tak, ako sa ho naučil. Pokiaľ sa v učení využíva prekladateľská metóda (mačička sa povie cat), bude si človek pri používaní jazyka v hlave vždy prekladať. Naším cieľom je naučiť deti v angličtine priamo myslieť.  
 • Maximálne 10 detí v 1 skupinke v skupine s deťmi pracuje 1 učiteľ/ka a 1 asistent/ka.
 • Sme mladý, dynamický a veľmi milý kolektív.
 • Dennodenne využívame Montessori pedagogiku kvôli maximálnemu využitiu potenciálu vášho dieťatka.
 • Ponúkame pestrý program – Hippo and Friends Lesson, Dance Lesson, Music Lesson, Art Lesson, Gym Lesson, Drama Lesson.
 • Každý pondelok – plávanie s detičkami v Hups Baby Clube
 • Detičky sú rozdelené podľa veku do jednotlivých skupiniek – naše zariadenie je rozdelené na jasličky (detičky od 18-tich mesiacov) a škôlku (3-6 rokov).
 • Špeciálny program pre predškolákov. 
 • Nové, moderne zariadené priestory v bytovom komplexe Villa Park s vlastným ihriskom a bezproblémovým parkovaním.
 • Pravidelné odborné správy o vývine dieťatka – na konci každého týždňa rodič obdrží plán aktivít a fotodokumentáciu dieťatka, individuálne stretnutie s rodičmi a hodnotenie dieťatka prebieha min. 2x ročne, možnosť pravidelných konzultácií s našimi učiteľkami, externými a internými špecialistami – detský psychológ, pedagóg.
 • Prístup do klientskej zóny na našej stránke online webkamera umiestnená v exteriéri na detskom ihrisku umožní sledovať vaše dieťatko, aj keď s ním práve nie ste, pravidelná fotodokumentácia, oznamy, informácie o pripravovaných akciách a kurzoch (lyžiarsky, plavecký kurz).
 • Vhodne zostavený jedálniček naším cieľom je vyvážená strava  detí.
 • Priestory škôlky pravidelne dezinfikujeme ozónom.

 

Montessori pedagogika

 

Montessori pedagogika je rozsiahla a svetovo uznávaná metodická sústava. Zahŕňa v sebe nielen filozofiu rozvoja dieťaťa, ale hlavne konkrétne praktické postupy s množstvom pomôcok. Metóda Montessori vznikla na základe pozorovania fyziologického vývoja ľudského mozgu v ranom veku. Východiskom je ponúknuť deťom intelektuálne podnety v správnom čase (v konkrétnej senzitívnej fáze vývoja) a správnou formou. Podľa montessoriánskej školy je vhodné s deťmi začať pracovať už vo veku 2 až 2,5 roka, kedy nastáva optimálne obdobie na rozvoj elementárneho tvorivého a intelektového potenciálu dieťaťa pomocou Montessori pomôcok.

 

Deti vedené metodikou Montessori začínajú spontánne písať, čítať a počítať už v predškolskom veku. Cieľom pedagogiky je podporovať u vášho dieťaťa prirodzenú túžbu učiť sa, podporovať priateľský vzťah medzi učiteľom a dieťaťom a podporovať schopnosť učiteľa pozitívne dieťa motivovať.

 

 

Praktické informácie

 

Prevádzkový čas – Best Friends Kids Club funguje pondelok-piatok od 7:00 – 17:00 aj počas letných prázdnin.

 

Hodinová škôlka – Best Friends Kids Club ponúka túto službu  rodičom, ktorí si potrebujú vybaviť svoje neodkladné záležitosti  alebo potrebujú čas, aby sa mohli venovať sami sebe. Táto služba je určená pre deti od 18 mesiacov do 6 rokov.

 

 

Zdroj: www.bestfriends.sk