Občianske združenie Malíček

Adresa Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, 11 Bratislava Email nasmalicek@gmail.com Telefón +421-903 264 784 Web www.nasmalicek.sk

Občianske združenie malíček podporuje rodiny s predčasne narodenými deťmi. Poskytuje im informácie, poradenstvo a rôzne formy podpory v zložitej životnej situácii. Spolupracuje tiež s odborníkmi z radov neonatológov, psychológov, detských neurológov, pediatrov a ďalších lekárskych profesií.

Občianske združenie Malíček podporuje rodiny s predčasne narodenými deťmi. Poskytuje im informácie, poradenstvo a rôzne formy podpory v zložitej životnej situácii. Spolupracuje tiež s odborníkmi z radov neonatológov, psychológov, detských neurológov, pediatrov a ďalších lekárskych profesií.

Patrónkou občianskeho združenia malíček je slovenská herečka a seriálová pediatrička Zdena Studenková.

Cieľom občianskeho združenia Malíček je podpora rodín s predčasne narodenými deťmi a poskytovanie informácií, poradenstva a rôznych foriem podpory v zložitej životnej situácii. Naše občianske združenie pôsobí ako platforma umožňujúca rodičom predčasne narodených detí zdieľať skúsenosti, najnovšie odborné poznatky a informácie. Sprostredkúva rodičom predčasne narodených detí kontakty na osoby a inštitúcie pôsobiace v tejto oblasti, organizuje stretnutia rodičov, príbuzných, širokej verejnosti a odborníkov na problematiku predčasne narodených detí. Spolupracuje s odborníkmi z radov neonatológov, psychológov, detských neurológov, pediatrov a ďalších lekárskych profesií.

 

História

Občianske združenie malíček vzniklo oficiálne v apríli 2011 z iniciatívy rodičov predčasne narodených detí. Nadväzuje na činnosť občianskeho združenia pri Novorodeneckej klinike M. Rusnáka „Nedonosené dieťa“, v Bratislave – Petržalke a klubu „Predčasniatok“, v Prešovskom materskom centre Emerka. Neformálne sme aktívne ako poradkyne v krízových situáciách spolupracovali s rodičmi už niekoľko rokov. Stretávali sme sa s rodičmi a ich deťmi a odovzdávali si navzájom skúsenosti, riešili problémy a nadväzovali kontakty s ďalšími rodičmi, ktorí potrebovali psychickú podporu.

 

Pred našom vznikom sme participovali na spoločných projektoch s českým rodičovským OZ „Nedoklubko“ – prvá publikácia o nedonosených deťoch „Narodilo se předčasne“ a brožúra pre rodičov hospitalizovaných detí „Rodičúm nedonošeného miminka“ (200 ks bolo rozdelených do nemocníc na Slovensku).

Koordinujeme český projekt „Mámy pro mámy“ aj na Slovensku. Zapájame MC, školy, škôlky, dobrovoľníkov do výroby drobných darčekov pre mamy po predčasnom pôrode, aby sme ich podporili a vedeli, že nie sú v tomto ťažkom období samy. Darčeky im odovzdávame na neonatológiách.

Vznik združenia s celoslovenskou pôsobnosťou sme cítili ako potrebu nás všetkých. Vieme z vlastnej skúsenosti, že predčasné narodenie je pre rodinu i dieťa obrovská psychická záťaž a aj tá najlepšia zdravotná starostlivosť nedokáže zmierniť všetky jej následky na psychiku a vzťahy v rodine.

 

Sídlo:
Univerzitná nemocnica Bratislava
Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
Antolská 11
851 07 Bratislava-Petržalka

Zdroj: www.nasmalicek.sk