Centrum Baobab

Adresa Bronzová 814 / 2D , 851 10 Bratislava Email o.z.baobab@gmail.com Telefón 0918 646 310 Web centrumbaobab.sk

Denné centrum pre deti s viacnásobným postihnutím

Baobab je druh stromu pochádzajúceho z Afriky. Je to mohutný, dlhoveký strom s nápadne tučným kmeňom. A práve inakosť, mohutnosť a čas sú atribúty, ktoré so sebou prinášajú deti s postihnutím od momentu, keď sa o ich postihnutí dozvieme.

 

Chceme ľuďom okolo nás ukázať, že naše deti sú krásne práve svojou inakosťou …naše baobaby.

 

Zdroj: centrumbaobab.sk