Vodárenská záhrada

Adresa Devínska cesta 1 , 841 04 Bratislava Email vodarenskemuzeum@bvsas.sk Telefón 02 4825 3531 (32) Web www.bvsas.sk

Príďte sa zrelaxovať do jednej z najatraktívnejších záhrad v meste. Výhľad na celý areál poskytuje malý vodojem s vyhliadkou. Záhrada má svoju oddychovú aj aktívnu zónu a je súčasťou areálu múzea. Nachádza sa pri brehu Karloveského ramena a cyklotrasy smerujúcej na Devín. Verejnosti bola sprístupnená v roku 2012.

  • Dominantou záhrady je kaskádová fontána Kvapka vody a vodojem s vyhliadkou. Oddychová časť je sústredená okolo anglického trávnika a historickej fontány Chlapca s volavkou. V jej blízkosti sa nachádza aj krytý dizajnový altánok.
  • Športovú časť záhrady je možné využívať na hranie volejbalu, futbalu a pingpongu. Pre návštevníkov sú dostupné cyklostojany.
  • Vďaka atraktívnemu ihrisku je záhrada ideálna aj pre rodiny s deťmi.
  • Pitné fontány sú rozmiestnené po celej záhrade.
  • Súčasťou záhrady je aj exteriérová expozícia múzea.
  • Pre návštevníkov záhrady sú k dispozícii bezbariérové toalety. Nachádzajú sa na južnej strane budovy múzea.
  • V tesnej blízkosti záhrady sa nachádza Karloveské rameno, v okolí ktorého sú zachované pôvodné porasty lužného lesa. Vyskytujú sa tu mnohé vzácne druhy rastlín a živočíchov.
  • Vytvorili sme nové zázemie pre cyklistov so servisným stojanom a aktuálnymi mapami. Viac informácii nájdete tu.

Otváracie hodiny

Záhrada je otvorená každý deň. Prevádzková doba areálu je počas trvania slnečného svitu, do zotmenia. V prípade kalamitnej situácie a pri vyhlásení 1. stupňa meteorologických výstrah podľa SHMÚ (povodeň, snehová kalamita, víchrica, búrka) je záhrada zatvorená. Orientačné otváracie hodiny:

január, november, december 07:30 – 16:00
február, marec, október 07:00 – 17:00
apríl, september 06:30 – 19:00
máj, jún, júl, august 06:30 – 20:00

Informácia k používaniu altánku

Altánok vo Vodárenskej záhrade sa na podujatia neprenajíma, je bez rezervačného systému. Slúži všetkým návštevníkom záhrady. Ak máte záujem o jeho využitie na stretnutia alebo oslavy je potrebné sa riadiť prevádzkovým poriadkom záhrady a rešpektovať ostatných návštevníkov.

Zdroj: www.bvsas.sk

Fotogaléria