Študijné centrum Basic | Trnava

Adresa Kapitulská 5, 91701 Trnava Email tt@centrumbasic.sk Telefón 421 905 763 422 Web www.centrumbasic.sk

Zariadenie, ktoré sa špecializuje na problémy s dyslexiou, dysgrafiou,…

Zariadenie, ktoré sa špecializuje na problémy s dyslexiou, dysgrafiou,…

 

Študijná technológia

Na pomoc deťom, rodičom i učiteľom vznikli na Slovnesku centrá ako Basic. Jeho prvoradým cieľom je pomôcť deťom, ktoré majú problémy pri čítaní a  popritom ich viesť  tomu, aby sa správne učili a vedeli získané vedomosti v živote naozaj použiť.Zaoberá sa riešením problému v základných znalostiach a zručnostiach, ktoré sú nutné k ďalšiemu vzdelávaniu a uľahčujú im štart do života, ktorý sa s nimi úprimne povedané hrať nebude. Študijné centrum je tu od roku 2004.

 

L. Ron Hubbard vyvinul študijnú technológiu, ktorá učí človeka AKO študovať. V škole sa študenti nenaučia ako majú študovať. Očakáva sa od nich, že sa naučia základy a svoje predmety v škole, ale nikto ich nenaučí, čo je to štúdium, na aké prekážky môžu naraziť a ako ich majú prekonať..

 

Aké sú hlavné prejavy študijných prekážok?

  • Študent stráca záujem o predmet a štúdiumvšeobecne.
  • Nedostatok porozumenia tomu, čo sa učí.
  • Pocit prázdna a hlúposti.
  • Naštudovanie teórie, ale neschopnosťpoužiť naučené informácie v praxi.
  • Zabúdanie toho, čo sa učil.
  • Neposlušnosť a problémy s disciplínou.
  • Zanechanie štúdia.

Tieto prejavy sa dajú zvládnuť, keď človek vie, prečo vznikli. Študijné prekážky, ich prejavy a ich zvládnutie je presne pomenovanév študijnej technológii L. Rona Hubbarda. Tá dáva človeku nástroj, ako to zvládnuť..

 

Celý náš doučovací program na slovenský jazyk je zostavený tak, aby sme týmto prekážkam predchádzali.

Zdroj: www.centrumbasic.sk