Odborný detský liečebný ústav Trávnica

Ak Vaše dieťa trápi atopický ekzém alebo má časté ochorenia dýchacích ciest, využite možnosť liečby v ODLÚ v Trávnici, ktorý využíva termálnu vodu z prameňa v Podhájskej. Pobyt je plne hradený zdravotnou poisťovňou a je určený pre deti do 18 rokov.

Odborný detský liečebný ústav (ODLÚ) Trávnica

Komplexná liečebná starostlivosť pre deti s atopickým ekzémom a dermorespiračným syndrómom

 

Trápi Vaše dieťa atopický ekzém alebo má časté ochorenia dýchacích ciest?

Využite možnosť liečby v Odbornom detskom liečebnom ústave v Trávnici, ktorý využíva termálnu vodu z prameňa v Podhájskej. Pobyt je plne hradený zdravotnou poisťovňou a je určený pre deti do 18 rokov.

 

ODLÚ zapĺňa medzeru v doteraz fungujúcom systéme zdravotníckych zariadení pre deti, s pôsobnosťou pre celé Slovensko, pričom je využívaný priaznivý účinok geotermálneho prameňa z Podhájskej. Bol založený v roku 1994. V priebehu 15 rokov bolo preliečených cca 7.500 pacientov s 97% úspešnosťou liečby.

 

Liečebný pobyt detí trvá 21 dní. Doprava do liečebne je individuálna. Prevádzka liečebne je celoročná, nepretržitá, pacienti sú prijímaní denne na odporučenie praktického lekára pre deti a dorast alebo odborného lekára, s vypísaným tlačivom ,,Návrh na ústavnú liečbu v odbornom detskom liečebnom ústave“, ktoré musí byť potvrdené odborným lekárom – dermatológom, imunológom alebo alergológom. Pobyt je určený pacientom do 18 rokov. Deti do 6 rokov sú prijímané so sprievodcom. Odborná starostlivosť je zabezpečovaná kvalifikovaným personálom. Lekársku starostlivosť vykonáva dermatovenerológ a pediater s druhostupňovou špecializáciou.

Základná škola pri zdravotníckom zariadení realizuje v dopoludňajších hodinách vyučovací proces, pričom naväzuje na vyučovací proces jednotlivých predmetov kmeňovej školy žiaka. V popoludňajších hodinách preberá činnost školský klub detí, kde sú zaradení aj študenti stredných škôl. Pod odborným pedagogickým dozorom deti pracujú na počítačoch a zúčastňujú sa na organizovanej záujmovej činnosti.

 

Stravovanie je zabezpečené 5 krát denne, s vylúčením potenciálnych potravinových alergénov. U detí so špeciálnym diétnym režimom napr. s celiakiou pokračujeme v diéte individuálne prispôsobenej ochoreniu dieťaťa.

 

Deti sú ubytované podľa vekových skupín. Matky s deťmi sú ubytované na izbách samostatne so svojimi deťmi. K dispozícii sú aj dve ,,nadštandardné izby“ samostatne vyčlenené s príslušenstvom (osobitné hygienické zariadenie – WC, sprcha, umývadlo, chladnička, mikrovlnná rúra, digi TV, rýchlovarná konvica ), ale za doplatok. Pre zvýšený záujem je nutné uvedené izby objednať telefonicky vopred u vedúcej sestry. Pre rodičov je k dispozícii spoločenská miestnosť , ktorej súčasťou je chladnička, mikrovlnná rúra, varič, rýchlovarná kanvica. Pre deti je moderne vybavená herňa s detským nábytkom a hračkami. V zariadení je možnosť prania v automatickej práčke. V rámci celej budovy je možné bezplatné pripojenie na internet.

 

Liečebné procedúry

  • Balneoterapia
    Balneoterapia je individuálna vo vaniach, priamo v liečebni. Minerálna voda v liečebni je svojím zložením podobná vode v Jadranskom mori a má významný hojivý a dezinfekčný účinok. Pri dennom kúpaní sa dá pozorovať viditeľné zlepšenie už počas prvého týždňa pobytu, počas ďalších dní nastáva hojenie, ktoré je však nutné ďalším liečebným postupom stabilizovať.
  • Dietoterapia
    Nevyhnutnou podmienkou úspešnej liečby je dodržiavanie adekvátnej diéty. Dieťaťu je v zariadení poskytované diétne stravovanie s vynechaním všetkých potenciálnych alergénov. Ide o liečbu eliminačnú, s liečebným i preventívnym zameraním.
  • Rehabilitácia
    Súčasťou komplexnej liečebnej starostlivosti je rehabilitačný program. Deti sa ho zúčastňujú ochotne a rady, realizuje sa denne po skupinkách. Pozostáva z rehabilitačného cvičenia na zlepšenie celkovej fyzickej kondície dieťaťa a individuálne dychové cvičenie. Pri priaznivom počasí od jari do jesene sa rehabilitácia vykonáva prevažne v areáli veľkého lesoparku, ktorý je súčasťou liečebne.

 

Obec Trávnica sa nachádza sa 30 km severovýchodne od Nových Zámkov, okres Nové Zámky, Nitriansky kraj.

Harmonogram – režim dňa

Zdroj: www.odlu.sk