Malá školička v MC Nezábudka

Adresa Jarná 20 (Hliny VII, Žilina Email mcnezabudka@gmail.com Telefón +421 905 942 970 Web www.mc-nezabudka.sk

MALÁ ŠKOLIČKA: je určená pre deti vo veku od 2-3 rokov. Tento projekt slúži ako predstupeň materskej školy, kde sa dieťa učí odpútať od rodiča, učí sa rešpektovať autoritu, začleňovať do kolektívu, učí sa samostatnosti.

MALÁ ŠKOLIČKA:

je určená pre deti vo veku od 2-3 rokov. Tento projekt slúži ako predstupeň materskej školy, kde sa dieťa učí odpútať od rodiča, učí sa rešpektovať autoritu, začleňovať do kolektívu, učí sa samostatnosti. Zároveň sa detičky hrajú, tancujú, spievajú, rozvíjajú sa ich tvorivé schopnosti.

Vo vyhradenom čase 2,5 hodiny majú detičky poskytnutý pitný režim, malú desiatu + ovocie.
Čas je systematicky rozdelený na hranie, spievanie, tvorivú činnosť a samozrejme oddych
V prípade, že dieťatko má problém zostať v kolektíve, je mamička kontaktovaná a príde si dieťatko vyzdvihnúť.


Cena je 5 EUR za vstup. Je možné si kúpiť permanentku na 5 vstupov, kedy je cena 23 EUR.
Je nevyhnutné sa vopred nahlasovať na tel. č. 0911 377 371 u p.Vierky z organizačných dôvodov.

 

Malá školička prebieha v MC Nezábudka každý utorok a štvrtok v čase od 8:00 do 11:00.

Zdroj: www.mc-nezabudka.sk