Little star – súkromné opatrovateľské a vzdelávacie zariadenie

Adresa Hrdličkova 16, Bratislava Email info@littlestar.sk Telefón +421905 399 403 Web www.littlestar.sk

Little star je súkromné opatrovateľské a vzdelávacie zariadenie (škôlka, materská škola) s vyučovacím jazykom anglickým pre deti vo veku od 2 do 6 rokov.

Little star je súkromné opatrovateľské a vzdelávacie zariadenie (škôlka, materská škola) s vyučovacím jazykom anglickým pre deti vo veku od 2 do 6 rokov. Snažíme sa byť malým zariadením, ktoré vďaka stabilnému počtu detí a tiež stabilnému kvalifikovanému personálu si udržiava rodinný charakter. Maximálne 23 detí je podľa veku rozdelených do troch tried tak, aby sme zabezpečili ich napredovanie a vzdelávanie primerané veku v čistom a bezpečnom prostredí.

 

Na začiatku existencie sme sa rozhodli pre metodiku „step by step“, ktorá je pre nás zárukou hravého a pritom trvalého nadobúdania vedomostí a zručností a zároveň je vhodnou prípravou pre pokračovanie na školách s anglo-americkým systémom vzdelávania. Striktne stanovené osnovy sú taktiež spoľahlivým nástrojom obojstrannej a kontinuálnej kontroly napredovania a hodnotenia. Tomu napomáha aj systém pravidelných schôdzok rodičov s učiteľkami.

Malé skupinky
Efektívnosť výučby je zabezpečená malými skupinami max. 8 detí porovnateľného veku a schopností na jednu učiteľku.

Komunikačný jazyk
Komunikačným jazykom je angličtina. V prípravnom predškolskom ročníku sú tak deti pripravené zvládať v angličtine základy matematiky, náuky o prírode, či písať prvé slová.

 

Pomoc pri výbere školy
Na základe mnohoročných skúseností s prípravou detí do škôl poskytujeme rodičom pomoc pri výbere školy pre dieťa, konzultácie pri príprave na prijímacie pohovory a odporúčania od našich klientov, ktorých deti jednotlivé školy navštevujú.

 

Jednou zo zásadných priorít je pre nás stravovanie. Každodenne preferované grahamové či cereálne pečivo so zeleninou, ovocný šalát ku každému obedu a dodržiavanie pitného režimu je štandardom. Snažíme sa tiež vyjsť v ústrety deťom s potravinovými alergiami či intoleranciami, a to napr. nemliečnou dietou, bezlepkovou dietou či výberom alternatívneho obedového menu. Za dôležitý pokladáme pravidelný pobyt vonku, ktorý sa v závislosti od počasia snažíme realizovať doobeda i poobede. Súčasťou starostlivosti je pre nás aj zabezpečenie primeraného odpočinku. Preto máme ako jedno z mála takýchto súkromných zariadení samostatnú spálňu slúžiacu výlučne na popoludňajší oddych. V na mieru zhotovených postieľkach tak zaručujeme nerušený a zdravý spánok v čistom a tichom prostredí.

 

Škôlka je umiestnená vo veľkoryso riešených priestoroch (300m2 podlahovej plochy) vilky na bratislavských Kramároch, len niekoľko metrov pod lesom a nad hladinou smogu. Aby sme deťom, hlavne alergikom, pomohli dýchať čistý vduch, vo vnútorných priestoroch zabezpečujeme filtráciu vzduchu práčkami vzduchu, čím sa snažíme znížiť chorobnosť našich detí na minimum.
Rodičia majú taktiež možnosť zapojiť deti do homeopatického programu a pomôcť tak hlavne v zimnom období posilniť odolnosť detí.
Posilniť zdravie detí sa snažíme aj množstvom špotrových aktivít, ktoré sú organizované formou krúžkov (tenis, korčuľovanie, lyžovanie, etc.) Príspevkom k zdraviu je aj malý a stabilný kolektív detí a učiteliek.

 

Krúžky:

Angličtina s native speakrom
Jedenkrát v týždni majú deti možnosť dolaďovať svoje jazykové zručnosti z anglického jazyka v krúžku „Rozprávkové popoludnia s native speakrom“.
Umelecké
výtvarný krúžok, hra na flautu, pripravujeme krúžok keramickej tvorby
Športové
Korčuľovanie, lyžovanie, plávanie, tenis, loptové hry
Iné
Prírodovedný krúžok

Zdroj: www.littlestar.sk