K centrum

Adresa Jaskový rad 187, 831 Bratislava Email info@kcentrum.sk Telefón +421 907 120 228 Web www.kcentrum.sk

Cieľom nášho centra je poskytnúť poradenstvo a konzultácie v oblasti stimulácie rozvoja a komunikácie detí aj dospelých. Pracujeme s detičkami od najranejšieho veku, predškolákmi, školákmi a dospelými a s ich rodinami. V rámci tímovej spolupráce, rešpektujúc individuálne potreby našich klientov hravou formou realizujeme podporné aktivity pre celkový rozvoj detí.

Cieľom nášho centra je poskytnúť poradenstvo a konzultácie v oblasti stimulácie rozvoja a komunikácie detí aj dospelých. Pracujeme s detičkami od najranejšieho veku, predškolákmi, školákmi a dospelými a s ich rodinami. V rámci tímovej spolupráce, rešpektujúc individuálne potreby našich klientov hravou formou realizujeme podporné aktivity pre celkový rozvoj detí.

 

Komunikácia je základom interakcií a interakcie predstavujú z hľadiska vývinu ľudstva podstatu ľudskej existencie a z hľadiska vývinu jednotlivca sú jeho hybnou silou. Na začiatku všetkého je človek alebo skôr, na začiatku všetkého je dieťa. Je ako čistá, nepopísaná stránka. Postupne spoznáva svet, ktorý sa preňho stáva čoraz zaujímavejší a zrozumiteľnejší. Hoci cesta odhaľovania zákonitostí okolitého prostredia nie je priamočiara, dieťa je majstrom v objavovaní a súčasne je rodenou učiacou sa bytosťou. Cvičí, kým niečo nepochopí a neovládne to. Jeho vývin je výsledkom vzájomného pôsobenia vrodených schopností a výchovných vplyvov.

http://velerocms.com/domains/kamsdetmi/data/fotogalerie/56248144/aaa.jpg

 

 

Každé dieťa je iné, jedinečné a jeho vývin špecifický. Niekedy prebieha bez problémov, niekedy sa objavujú drobné „kozmetické nedostatky“, sú ale aj situácie, kedy je život dieťaťa od počiatku komplikovaný závažnými zásahmi do jeho plynulého priebehu. Každé dieťa však má právo na plnohodnotný rozvoj. A aj keď je v určitej oblasti obmedzené, ak mu jeho okolie podá pomocnú ruku, rozvíjať sa môže. Rovnako aj každý rodič má právo prežívať intenzívne pocity rodičovskej pýchy a radosti z napredovania svojej ratolesti.

 

 

 

 

 

Kľúčovou úlohou je pomôcť všetkým deťom maximálne rozvinúť ich potenciál a podporiť ich celkový rozvoj vo všetkých oblastiach prostredníctvom starostlivosti „šitej na mieru“ ich možnostiam a potrebám. Stojí predsa za to, aby viac detí a rodičov malo možnosť vzájomne komunikovať a tešiť sa zo života.

http://velerocms.com/domains/kamsdetmi/data/fotogalerie/56248144/1137.jpg

 

Cieľom nášho centra je poskytnúť poradenstvo a konzultácie v oblasti stimulácie rozvoja a komunikácie detí aj dospelých.

Pracujeme s detičkami od najranejšieho veku, predškolákmi, školákmi a dospelými a s ich rodinami vo forme individuálnych aj skupinových stretnutí.

Podľa charakteru ťažkostí a potrieb našich klientov sprostredkovávame spoluprácu s odborníkmi z oblasti psychológie, špeciálnej a liečebnej pedagogiky, fyzioterapie a rehabilitácie, arteterapie a muzikoterapie, ako aj s certifikovanou laktačnou poradkyňou.
Skúsenosti z praxe nás dennodenne presviedčajú, že najlepšími „terapeutmi“ sú vždy rodičia dieťaťa. Treba ich však naučiť, čo a ako majú robiť. Práve z tohoto dôvodu sa zameriavame na prácu s rodičmi vo forme individuálneho poradenstva, seminárov a kurzov.

Zdroj: www.kcentrum.sk