Kysucká galéria v Oščadnici

Email Telefón Web

Kultúrna inštitúcia zameraná na umenie, tvorbu výstav, nachádzajúca sa v prostredí krásneho zrevitalizovaného parku Kaštieľa v Oščadnici

Kysucká galéria je galériou s regionálnou pôsobnosťou. Jej poslaním je budovanie, evidencia a ochrana zbierkového fondu, k hlavným úlohám patrí výstavná, vedeckovýskumná a kultúrno-výchovná činnosť. Keďže v regióne absentuje významnejšia historická výtvarná tradícia, galéria zamerala svoju akvizičnú činnosť na súčasné umenie s dôrazom na tvorbu predstaviteľov regiónu a tvorbu významných predstaviteľov slovenského výtvarného umenia.

 

Kysucká galéria vznikla v roku 1981 na základe iniciatívy dvanástich výtvarných umelcov, rodákov a priateľov Kysúc, ktorí v roku 1975 usporiadali výstavu “ Pozdrav umelcov rodnému kraju“ a 66 diel z výstavy venovali ako základinu galérie. Pre verejnosť boli prvé stále expozície slávnostne sprístupnené 27. novembra 1981v oščadnickom kaštieli, ktorý sa stal na desaťročie jediným sídlom galérie.

 

Pri galérii v Oščadnici sa nachádza nádherný zrevitalizovaný park vhodný na piknik v prírode s deťmi a na vytváranie umeleckých fotografií