Tanečný súbor Lentilky | Žilina

Lentilky boli dodnedávna pre väčšinu z nás sladkým, farebným svetom v hrsti. Za posledné roky sa do povedomia domácej, ale aj zahraničnej verejnosti dostávajú aj Lentilky iné. Lentilky milé, hravé, džavotavé, rozdávajúce radosť a potešenie, ale aj vytrvalé, súťaživé a ambiciózne. Také sú tanečníčky a tanečníci z amatérskeho súboru súčasného tanca Lentilky a jeho prípravky, Tanečnej skupiny Lienky.

Lentilky boli dodnedávna pre väčšinu z nás sladkým, farebným svetom v hrsti. Za posledné roky sa do povedomia domácej, ale aj zahraničnej verejnosti dostávajú aj Lentilky iné. Lentilky milé, hravé, džavotavé, rozdávajúce radosť a potešenie, ale aj vytrvalé, súťaživé a ambiciózne. Také sú tanečníčky a tanečníci z amatérskeho súboru súčasného tanca Lentilky a jeho prípravky, Tanečnej skupiny Lienky.

Súbor sa venuje hudobno-pohybovej príprave a rozvoju tanečných schopností tanečníkov v súčasných tanečných dis-ciplínach (Disco, Hip-Hop, Disco Show, Dance Show) s prejavom v individuálnej (sólo, duo) i kolektívnej forme (formácie, skupiny). Výsledky práce tréneriek – choreografiek s viac než 100 tanečníkmi sú viditeľné na samotných tanečníkoch i v myslenej vitríne úspechov súboru, ktorých úplný výpočet by bol plošne i časovo veľmi náročný.

Lentilky píšu svoju súčasnú oficiálnu históriu už od roku 1995. Za toto obdobie sa vypracovali z lokálne známeho súboru venujúcemu sa scénickému tancu k medzinárodne známemu a vo svojej vekovej kategórii a druhu tanca svetovo uznávenému súboru. Tanečné disciplíny ako Hip-Hop, Disco Dance, Dance Show, v individuálnych i kolektívnych tanečných prejavoch sú dnes už v medzinárodnom tanečnom svete nerozlučne spojené s Lentilkami a ich prostredníctvom so Slovenskom a jeho tanečnou organizáciou moderného tanca STO D IDO (International Dance Organization), ktorej sú členom. Najviac si ceníme svetovú cenu IDO Team of the Year 2000, ktorá bola súboru odovzdaná na Majstrovstvách sveta juniorov 2001 v slovinskom Maribore. Cena tejto trofeje je o to významnejšia, že sa neudeľuje každý rok, ale iba v prípade výnimočných výsledkov a výraznej dominancie v uplynulom roku.

Súbor má medzi sebou mnohých majstrov Slovenska. Je so svojim umením 44 – násobným majstrom sveta a 16 – násobným majstrom Európy. Na hrudiach Lentiliek nie raz žiarili medaile a v očiach sa ligotali slzy šťastia. Ale Lentilky tancujú s úsmevom a pre radosť, a túto chcú prinášať aj svojim priaznivcom, fanúšikom a obdivovateľom, ale aj tým, ktorí sú dnes ešte len náhodnými divákmi.Zdroj: www.lentilky.info