Súkromná ZŠ s MŠ Heyrovského 2, Bratislava – Lamač

Adresa Heyrovského 2, 84103 Bratislava Email info@montessori.sk Telefón +421911542023 Web www.montessori.sk

Súkromná škôlka a základná škola nadväzujúca na princípy Montessori.

V septembri r.1993 urobila Soňa Bobeková veľké rozhodnutie a založila súkromnú materskú školu s ambíciou vytvorenia základnej školy. Pocítila, že tradičné školstvo neposkytuje deťom to, čo by im pomohlo rozvíjať svoj potenciál naplno. Pomáha im síce učiť sa systému, no ten ostáva deťmi neporozumený, pretože nepoznajú príčiny a súvislosti, často iba memorujú vedomosti, sú nútené poslúchať príkazy autorít a tak sa niekde v šere stráca ich individualita, ktorá by za iných okolností mohla „rozkvitnúť“. Zaujala ju Montessori metóda a tak sa rozhodla viesť škôlku v tomto smere. Súkromná MŠ fungovala 2 roky a na tretí rok otvorila svoj prvý ročník súkromnej základnej školy, v r.1995. Postupne, každý rok, otvorila ďalší ročník prvého stupňa základnej školy. V r.1998 založila Slovenskú asociáciu Montessori, ktorá úzko spolupracovala a dodnes spolupracuje so školou, poskytuje pedagógom vzdelávanie v Montessori pedagogike.

V r. 2006 v nej dozrelo rozhodnutie odovzdať svoje „dielo“ do rúk niekomu inému s cieľom, aby konečne mohla aj ona nájsť priestor pre seba samú, svoj čas, aby sa mohla venovať čítaniu, práci s deťmi, nachádzaniu spôsobov, ako aplikovať do praxe mnohé postupy navrhované Mariou Montessori. A tak sa stalo, že v r.2006 sa novým zriaďovateľom stal Ivan Juráš, ktorého ku škole pritiahla potreba naplniť zmysel, poskytnúť deťom možnosť prostredia, v ktorom by sa mohli rozvíjať slobodne. Spolu s ním prišla aj vízia vytvoriť druhý stupeň základnej školy. To sa podarilo v r.2007, kedy sa zo Súkromnej základnej školy 1.- 4. ročník s materskou školou stala Súkromná základná škola s materskou školou.

V septembri 2009 sme sa presťahovali do nových priestorov na Heyrovského ul. č. 2, čím sme získali spoločný priestor pre základnú aj materskú školu.

 

Maria Montessori vošla do dejín pedagogiky ako výnimočná osobnosť, ktorá spôsobila revolučné zmeny v názoroch na výchovu a vzdelávanie detí. Podľa jej pedagogických princípov pracuje množstvo základných škôl a predškolských zariadení na celom svete.


Dr. Montessori sa rozhodla ponúknuť týmto deťom praktické aktivity z každodenného života, ktoré deti inštinktívne priťahovali a cvičenia so špeciálnym didaktickým materiálom za účelom systematickej výchovy jednotlivých zmyslov. Nepredpojato, bez akejkoľvek teórie, doktríny, obdarená intuíciou, trpezlivosťou, veľkou láskou a pochopením, pozorovala deti pri činnostiach, ktoré si spontánne vybrali a ktorým sa venovali bez asistencie dospelého. Materiál neustále obmieňala, skúšala jeho rozličné tvarové, farebné varianty a vybrala to, čo deti najviac používali, čo najviac priťahovalo ich záujem. Metódou pozorovania a experimentu sa dopracovala k výsledkom, ktoré vyvolali všeobecný rozruch a spôsobili revolučnú zmenu v používaní metód výchovy. V tom čase bolo nezvyčajné aplikovať vedecké metódy pozorovania a experimentu na deti, ale výsledky boli tak nečakané, že prekvapili dokonca samotnú Montessori. Deti z materiálne a kultúrne deprivovaných rodín, ktoré boli divoké, neposlušné, neporiadne a deštruktívne, sa po niekoľkých mesiacoch akoby zázrakom zmenili: boli pokojné, poriadkumilovné, disciplinované, prejavovali veľký záujem o zmysluplnú činnosť.

 

Program dňa v materskej škole

 • 7:00-9:45 h hra podľa výberu detí s didaktickým materiálom
 • desiata je individuálna, dieťa sa môže najesť, vtedy, keď je hladné (do 9:45h)
 • do 9:00h príchod (potom sa vchod zamyká)
 • 9:45-10:20 h elipsa
 • 10:20 -11:45 h pobyt vonku
 • 11:45 – 12:00 h angličtina pre deti od 2,5 – 5 rokov
 • 11:45 – 12:00 h alternatívna ponuka pre deti, ktoré nechcú ísť na angličtinu (čítanie rozprávky, rytmizovanie riekaniek, spievanie piesní a pod.)
 • 12:00-12:30 h obed
 • 12:30 -13:00 h príprava na oddychovanie
 • 13:00 – 14:30 h oddychovanie/predškolská výchova
 • od 14:30 h je pripravený olovrant
 • 15:00-16:45 h hry podľa výberu detí alebo podľa výberu detí záujmová činnosť (hudobno-dramatická, tanečná, varenie-pečenie)
 • 16:45-17:00 h upratovanie triedy, prezliekanie sa v šatni
 • 17:00 h MŠ sa zatvára

Zdroj: www.montessori.sk