Súkromná materská škola Pro Pueris

Adresa Stará baštová 11, 040 01 Košice Email riaditel@kreativnaskolka.sk Telefón 055 381 33 40, 0915 766 979 Web www.kreativnaskolka.eu

„Mier vo svete začína v našich deťoch.“
Maria Montessori

Súkromná materská škola – Kreatívna škôlka

je situovaná v príjemnom a tichom prostredí Starého Mesta v Košiciach v budove rodinného domu so záhradou, ihriskom a saunou.

Deti do materskej školy prijímame už od 2 rokov. Podmienkou je, aby zvládli základné sebaobslužné činnosti (používanie toalety, držanie lyžice).

Prednosťou našej materskej školy je:

 • rodinná atmosféra,
 • nadštandardné vybavenie tried s Montessori pomôckami,
 • blízka spolupráca s rodinou,
 • nízky počet detí v triedach,
 • kvalitný edukačný program a extra aktivity,
 • krásne prostredie rodinného domu.

O čo sa snažíme? 

V materskej škole sa snažíme poznať individuálne potreby našich detí. Pri plánovaní vychádzame z toho, čo dieťa vie, potrebuje a čo mu prináša radosť. Poskytujeme kvalitnú výchovu a vzdelávanie prostredníctvom Školského vzdelávacieho programu KREATÍVNE CELÝ ROK, ktorý je „ušitý“  pre potreby našich detí s využitím princípov Montessori pedagogiky, kde určite nesmie chýbať:

 • vždy zaujímavý a pestrý edukačný program, 
 • kvalifikovaní pedagógovia,
 • stratégie a princípy Montessori pedagogiky,
 • individuálny prístup,
 • pozitívna a priateľská sociálna klíma,
 • spätosť s prírodným prostredím,
 • hudobné, umelecké, prírodovedné, matematické a športové aktivity,
 • oboznamovanie sa s cudzím jazykom,
 • spolupráca s externými inštitúciami (bábkové divadlo, múzeá, umelecké galérie, …),
 • spolupráca so základnou školou a centrom voľného času,
 • zapájanie sa do súťaží organizovaných mestom Košice,
 • besedy, semináre, tvorivé dielne pre deti a rodičov

Cenník

Registračný poplatok pri nástupe dieťaťa do materskej školy – zápisné je rodič povinný uhradiť pri odovzdaní prihlášky do materskej školy

 

        70,-€

Mesačný poplatok za celodennú výchovu a vzdelávanie dieťaťa

Mesačný poplatok – súrodenec –  za celodennú výchovu a vzdelávanie dieťaťa

                        250,- €

       190,- €


Strava, pitný a ovocný režim pri celodennej výchove 

 

Strava, pitný a ovocný režim pri poldennej výchove 

 

2.90,-€ /deň

 

2.30,-€ /deň

 


Mesačný poplatok zahŕňa všetky náklady na zabezpečenie:

– komplexnej starostlivosti, vzdelávania a výchovy

– zabezpečenie pedagógov, logopáda, psychológa z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie  

– zabezpečenie všetkých didaktických a ostatných pomôcok, kníh a edukačných hračiek

– zabezpečenie posteľnej bielizne, uterákov, toaletných potrieb, zásteriek na ochranu oblečenia a ich výmeny

– zabezpečenie pitného režimu, ovocia a zeleniny aj mimo poskytovanej stravy. Ovocie a zelenina je k dispozícii po celý deň.

Pri naplnení kapacity materskej školy budú do výchovno- vzdelávacieho procesu zadarené do poradovníka tie deti, ktoré majú vyplnenú prihlášku, ako aj zaplatený registračný poplatok.

Školné je potrebné uhrádzať do 15. kalendárneho dňa za aktuálny mesiac a odobratú stravu za predchádzajúci mesiac.

Zdroj: www.kreativnaskolka.eu