Súkromná materská škola a jasle Košice

Adresa Ovrúčska 14, Košice Email info@sukromnaskolka.sk Telefón +421917271053 Web www.sukromnaskolka.sk

Na začiatku bola veľká túžba založiť priestor lásky pre deti, ale aj ich rodičov. Hlavnou myšlienkou projektu bola citová výchova detí a zmena vzťahu učiteľa a dieťaťa.

V našej škôlke su deti vedené láskavými učiteľkami, ktoré ich učia správnym návykom a postojom, ako aj všeobecnému rozhľadu a to všetko cez lásku k deťom. Máme veľmi dobré skúsenosti s výchovou detí prostredníctvom hry, ako aj výučbu dramatickou výchovou, kde deti môžu prejavovať svoju fantáziu a tvorivosť. Deti sa v škôlke učia tvorivo pracovať, kresliť a tancovať. Deti vediem k láske k tradíciám. Jedna z foriem je aj tanečná výchova, kde sa učia ľudové pesničky a tančeky pod dohľaom skúsenej lektorky. Lásku k hudbe u detí prehlbujeme hrou na klavír.

Škôlka je celodenná nachádza sa na poschodí budovy, kde deti majú dve veľke herne, vybavené hračkami a didaktickými pomôckami primeraných ich veku.

 

Deti prijímame počas celého roku. Takže Vás radi privítame.

 

Zdroj: Súkromná materská škola a jasle

Zdroj: www.sukromnaskolka.sk