Športový hokejový klub HOBA Bratislava

Adresa Harmincova 3, 84101 Bratislava Email hokej.dubravka@gmail.com Telefón +421 905 723 873 Web www.hoba.sk

Športový hokejový klub HOBA, Dúbravka. Pre chlapcov od 5 rokov.

O klube

Pri popularite hokeja na Slovensku majú mladé talenty v Bratislave na rozvoj svojich schopností možnosť navštevovať tri bratislavské kluby. V najnovšom z nich, v Dúbravke, funguje Športový hokejový klub KŠK Bratislava, ktorého začiatky siahajú do roku 1987, kedy väčšina vtedajších hráčov trénovala v prípravke bratislavského Slovana. V sezóne 1988 štartovalo toto družstvo v krajskej súťaži starších žiakov, ktoré obsadilo 7. miesto. Počas rekonštrukcie starého zimného štadióna v roku 1989 a 1990 chodili chlapci trénovať do Hlohovca, kde sa po dohode s tamojšími hokejovými funkcionármi vytvoril HO Hlohovec. Vzhľadom na potrebu neustáleho cestovania, čo zvyšovalo náklady na činnosť klubu, sa družstvo neprihlásilo do žiadnej súťaže. Chlapci iba trénovali a zohrali niekoľko prípravných zápasov. Po dokončení rekonštrukcie spomínaného ZŠ sa družstvo vrátilo do Bratislavy, kde 1.2.1991 založili nový hokejový klub HOBA Bratislava. O dva mesiace neskôr sa klub stal členom Kresťanskej športovej únie. Názov klubu sa zmenil na HOBA KŠK Bratislava. Lepšie podmienky umožnili aj kvalitnejšie trénovať. V sezóne 1991/1992 sa hokejový klub HOBA KŠK Bratislava predstavil v regionálnej súťaži mladších dorastencov a vybojoval si v nej prvenstvo. V ďalšej hokejovej sezóne hral klub v regionálnej súťaži mladších dorastencov, v ktorej sa však zišla podstatne silnejšia konkurencia a obsadil v nej 6. miesto.

Už vtedy zápasil hokejový klub so značnými finančnými ťažkosťami, podobne ako ostatné hokejové kluby. Z dvoch možností, skončiť s činnosťou, alebo vyvinúť väčšiu snahu na získanie finančných prostriedkov, si klub vybral tú druhú, aj keď ťažšiu. Po dohode s niekoľkými rodičmi vznikol nový výbor v zložení: predseda – B. Semančík, tajomník – Ing. I. Bielko, hospodárka – E. Drescherová, členovia: Ing. P. Tomeš, T. Turčan a M. Hollý.

V nasledujúcich hokejových sezónach bol klub šancou pre chlapcov z Bratislavy, ktorí nepresvedčili vo svojich kluboch v žiackych družstvách a v hokejovom klube HOBA KŠK Bratislava im bolo umožnené pokračovať v aktívnom hokeji v dorasteneckom a juniorskom veku.

 

Po spustení prevádzky zimného štadióna v Dúbravke sa pokračovateľom hokejového klubu v závere roka 1998 stal Športový hokejový klub KŠK Bratislava. Novovzniknutý klub podchytil talenty a záujem v tejto lokalite a postupne vytvoril náborom všetky žiacke vekové kategórie. Trénerskej práci sa zo začiatku venovali dobrovoľníci a nadšenci, dnes už držitelia trénerskych licencií.

 

Popri účinkovaní družstva dorastu a juniorov v prvej resp. druhej slovenskej hokejovej lige klub prihlásil svoje žiacke družstvá do krajských súťaží. Nakoľko sa počas týchto rokov podmienky klubu aj vďaka podpore rodičov výrazne zlepšili a naši hráči vďaka obetavej práci trénerov boli spôsobilí odohrať kvalitnejšie ligové zápasy, na naše požiadanie zaradil SZĽH v hokejovej sezóne 2001/2002 naše družstvo mladších žiakov a následne v nasledujúcej hokejovej sezóne družstvo starších žiakov do súťaží ŠHT. Od hokejovej sezóny 2004/2005 má hokejový klub pravidelne zastúpenie v súťaži prípraviek, v I. lige mladších a starších žiakov a družstvá dorastu a juniorov sú účastníkmi I. slovenskej hokejovej ligy. Veľkou výzvou a motiváciou pre mladých hráčov v klube by mal byť štart družstva seniorov, ktoré v hokejovej sezóne 2006/2007 bolo historicky po prvý krát účastníkom II. ligy seniorov.

 

V celoročnom tréningovom cykle majú tréneri so svojimi družstvami možnosť využívať ľadovú plochu počas 10. mesiacov. V závere každého kalendárneho roka a po skončení súťaží klub v spolupráci s rodičmi pravidelne organizuje hokejové turnaje všetkých vekových kategórií, medzi najznámejšie patrí hokejový turnaj o putovný pohár Jozefa Golonku, ktorý má už 6 ročnú tradíciu, ďalej HOBA CUP a hokejový turnaj o pohár starostu MČ Dúbravka. Vďaka takejto spolupráci s klubmi sa naše družstvá pravidelne zúčastňujú domácich i medzinárodných turnajov.

 

V minulosti sme privítali na zimnom štadióne v Dúbravke aj atraktívnych súperov, mladých hokejistov z amerického Bostonu a kanadského Toronta, s ktorými pricestoval aj vzácny hosť, hlavný rozhodca finálového zápasu NHL, Ron Asselstine. V roku 2001 sa dorastenci nášho hokejového klubu zúčastnili hokejového turnaja v kanadskom Winnipegu.

 

V celoročnom tréningovom cykle majú tréneri so svojimi družstvami možnosť využívať ľadovú plochu počas 10. mesiacov. V závere každého kalendárneho roka a po skončení súťaží klub v spolupráci s rodičmi pravidelne organizuje hokejové turnaje všetkých vekových kategórií, medzi najznámejšie patrí hokejový turnaj o putovný pohár Jozefa Golonku, ktorý má už 6 ročnú tradíciu, ďalej HOBA CUP a hokejový turnaj o pohár starostu MČ Dúbravka. Vďaka takejto spolupráci s klubmi sa naše družstvá pravidelne zúčastňujú domácich i medzinárodných turnajov. V minulosti privítali na zimnom štadióne v Dúbravke aj atraktívnych súperov, mladých hokejistov z amerického Bostonu a kanadského Toronta, s ktorými pricestoval aj vzácny hosť, hlavný rozhodca finálového zápasu NHL, Ron Asselstine. V roku 2001 sa dorastenci hokejového klubu zúčastnili hokejového turnaja v kanadskom Winnipegu.

 

Mužstvá: prípravka, 4. – 5.ročník, mladší žiaci, starší žiaci, dorast, juniori, seniori
Domovský štadión: Zimný štadión, Harmincova ul., Bratislava – Dúbravka

Zdroj: www.hoba.sk