Športcentrum Amélia

Adresa Silvánska 31, 84104 Bratislava Email amelia.sportcentrum@gmail.com Telefón +421 904 39 49 29 Web www.sportcentrumamelia.sk

ŠPORTCENTRUM vhodné na rôzne športové aktivity a momentálne v ňom prebiehajú tréningy karate, krav magy, tai chi chuan,kung fu, kich box, zumby, aerobiku, pilatesu, bodyformingu a hlavne pre deti: detské karate a Funky Monkey.

U nás si zatrénujete s certifikovanými trénermi krav magy, karate, tai chi chuan, kung fu, kick boxu, zumby, pilatesu, bodyformingu, zumbatomicu, jogy.

 

Ponúkané kurzy zamerané na deti:

 

Funky Monkey

Kala Earl – cvičenie v angličtine pre rodičov s deťmi

Little Gorillas – goriliatka 1-2 ročné detičky utorky 9.00

Deti pomocou anglických ‚akčných‘ pesničiek prirodzene a jednoducho vnímaju cudzí jazyk, rozvíjajú pohyblivosť, koordináciu pohybov, rovnováhu, orientáciu v priestore a lepšie spoznávajú svoje telo. Rozvíja sa schopnosť sústrediť sa, zapájať sa do činností, ale tiež sa uvoľniť, upokojiť, oddýchnuť si vďaky rytmickému usporiadaniu hodiny. Deti zažívajú spoločnosť ostatných detí, učia sa prvým sociálnym kontaktom a komunikácii s ostatnými deťmi.

 

Pomocou anglických detských pesničiek, riekaniek a povelov v spojení s pohybom sa na decká ‚lepí‘ angličtina a podporuje sa nielen motorika, ale aj rečové a hudobné schopnosti. Cvičí sa na Fit loptách, používajú sa rôzne pomôcky ako masážne loptičky, vrecúška, paličky, hudobné nástroje a rôzne iné pomôcky na rozvoj jemnej motoriky. Počas hodiny sú rodičia pripravení asistovať, zapájajú sa s deťmi do cvičení a pomáhajú im, tým sa upevňuje vzťah a vzájomné porozumenie medzi rodičom a dieťaťom.

 

Cenník:
1 individuálna hodina – 5 €
10 hodín – 43 €

 

Kontakt:

email: funkymonkeyenglish@live.com
tel: Kala +421 907 2191

 

Karate pre deti

Čo je karate?

Karate je bojové umenie, pochádzajúce z Číny, pri ktorom sa hmota častí tela používa na obranu a útok. Vyvinulo sa z kung fu a podobných starých športov. Čínske znaky pre karate znamenajú slová „čínska ruka“. Malou zmenou znakov sa z toho dajú urobiť „prázdne, neozbrojené ruky“, čím sa zároveň vyjadruje aj vnútorná podstata karate. Je to druh bojového športu a sebaobrany, ktorý dovoľuje výhradne používať len vlastné telo.

Tréning karate sa skladá z troch základných častí: KIHON (základná škola, postoje a techniky), KATA (zdanlivý boj v predpísanej forme) a KUMITE (voľný boj). Okrem športovej súťaže slúži karate, samo¬zrejme, aj na sebaobranu. Zvláštny význam nadobúda karate ako výcvik tela, lebo okrem rovnomerného rozvinutia všetkých svalov do¬dáva aj nadpriemernú pohyblivosť a reakčnú schopnosť. o viacerých krajinách ďalekého východu sa karate úspešne zaviedlo na školách a univerzitách. Pedagógovia odhalili v tomto bojovom športe vynikajúci prostriedok pre budovanie osobnosti po telesnej a duševnej stránke.

 

Detské karate

Starostliví rodičia sa spytujú, či sa dieťa nebude vychovávať k bitkárstvu. V žiadnom prípade! Učiteľ je totiž schopný vyučovať nielen techniku úderov, ale dôkladne aj filozofiu bojového umenia. Tak sa u dieťaťa rozvinie všeobecný pocit sebauvedomenia, ktorý nenechá prirodzenú agresivitu ničivo vyčíňať, ale ani ju nepotlačí. Zodpovednosť učiteľa nespočíva len v zohľadnení detskej agresie, ale aj vo všeobecnej náuke, že karate je nad všetky bojové techniky aj modelom ľudského života. Detské kurzy sú určené pre dievčatá a chlapcov od piatich rokov.

 

Zdroj: Šport centrum Amélia

 

 

Zdroj: www.sportcentrumamelia.sk