Šport Hrou – športový klub pre deti

Adresa Vlčie hrdlo 56, 82107 Bratislava Email sporthrou@sporthrou.sk Telefón +421 903 787 771 Web sporthrou.sk

Cieľom je ponúknuť deťom a ich rodičom zmysluplne využiteľnú voľno-časovú pohybovú aktivitu. Nejde o to, aby sa deti stali profesionálmi, ale je to hlavne služba pre rodičov, ktorí hľadajú pre svoje deti krúžok zameraný na všestrannú pohybovú aktivitu. Dnešná ponuka krúžkov je veľmi pestrá od hokeja, tenisu, futbalu cez kreslenie, keramiku, hudbu až po tanec.

Občianske združenie ŠPORT HROU je neziskovou mimovládnou organizáciou založené na účely rozvíjania masovej telesnej výchovy a športu detí a mládeže, podposru športových aktivít, zmysluplné využitie voľného času detí a mládeže, systematickú všešportovú prípravu a atletiku,  vytvorenie optimálneho predpokladu pre zravý a duševný vývoj detí, vytvorenie pozitívneho postoju k pohybu a k svojmu telu, ako aj možný výkonnostný rast, a odbornú trénerskú starostlivosť.

ŠPORT HROU je športový klub pre deti od 4 – 15 rokov zameraný na všešportovú pohybovú prípravu a atletiku  pod vedením bývalého reprezentanta v atletike, olympionika a súčasného reperezentačného trénera Marcela Lopuchovského. Ponúkame zmysluplne využiteľnú voľno-časovú všestrannú pohybovú aktivitu pre deti. Deti športujú pod vedením trénerov, kde sa hravou formou naučia základné pohybové zručnosti ako sú behanie, hádzanie, skákanie a budú rozvíjať pohybové schopnosti rýchlosť obratnosť.

Základným cieľom ŠPORT HROU je podporovať rozvoj a výchovu detí a mládeže, rozvíjať všeobecný pohybový potenciál, činnosť športových a pohybových hier, gymnastika, atletika, plávanie a lyžovanie s podporou a využívaním atletických pomôcok.

Deti budú športovať pod vedením skúsených trénerov, kde sa hravou formou naučia základné pohybové zručnosti ako sú behanie, hádzanie, skákanie a budú rozvíjať pohybové schopnosti, rýchlosť a obratnosť. V začiatkoch, nie sú deti nútené k špecializácií, a preto by mali  vedieť ťažiť zo svojej jedinečnej a nespornej výhody, ktorou je všestrannosť. Šprint, behanie, hádzanie, skákanie, to sú pohybové aktivity, ktoré sú základom nielen pre jednotlivé disciplíny v atletike ale aj pre ostatné športy. A tu sa to začne uberať smerom, ktorý si zvolí každý sám. Buď sa zamerajú na atletiku, alebo sa ich talent vykryštalizuje pre iný druh športu, alebo jednoducho sa budú športovým hrám venovať len rekreačne a my im ukážeme prirodzenú cestu k športu, k pohybu a upevneniu zdravia.

Základné ciele združenia:

 • podporovať rozvoj a výchovu detí a mládeže
 • rozvíjať všeobecný pohybový potenciál detí a mládeže
 • činnosť športových hier,  atletika, gymnastika s podporou a využívaním atletických pomôcok
 • vytvorenie primeraných podmienok na zabezpečenie tréningového procesu
 • organizovanie spoločenských športových súťaží
 • organizovanie športových táborov
 • organizovanie atletických sústredení
 • vytváranie podmienok pre činnosť mladých talentovaných športovcov a pre realizáciu nových projektov
 • organizovať prezentačné športové akcie a podujatia, na ktorých by sa prezentovali deti, mládež, športovci.
 • organizovať výmenné stretnutia s mladými športovcami z iných krajín akýmkoľvek spôsobom rozširovať pôsobnosť súčasného športového potenciálu medzi širokou verejnosťou
 • podporovať akékoľvek športové a pohybové aktivity detí a mládeže, športovcov
 • budovať rozvoj talentovaných a športovo nadaných detí a mládeže

Kontakt:  Ing. Jana Masárová 0903 787 771,

Prihlásiť sa je možné celoročne! Prihláška

Zdroj: sporthrou.sk