Špeciálna súkromná materská škola Očko

Adresa Slnečná 34, 97404 Banská Bystrica Email stadetore@gmail.com Telefón +421484230908 Web www.detskecentrumbb.sk

Názov materskej školy vyplýva zo zdravotného znevýhodnenia detí s poruchou binokulárneho videnia. Od tohto sme si zvolili názov svojho Školského vzdelávacieho programu.

Súkromná špeciálna materská škola „OČKO“ sa nachádza v zástavbe staršieho sídliska Fončorda v susedstve základnej školy a materskej školy. Predškolská príprava prebieha počas celého dňa formou aktivít zameraných na všestranný rozvoj schopností, zručností, návykov a osobnosti dieťaťa.

 

Prostriedky a edukačné pomôcky :

Využíva sa interaktívna tabuľa so softvérmi pre deti predškolského veku, kde sa podporuje rozvoj poznania, matematických predstáv, logického myslenia, grafomotorika a pleoptika. Práca s www stránkami ako www.predskolaci.cz a iné detské stránky. Pracovné zošity, ktoré vychádzajú z oblasti rozvoja poznania, jazykovej výchovy matematických predstáv a grafomotoriky.

Deti si kompetencie rozvíjajú aj prostredníctvom projektov, do ktorých je škôlka zapojená ako ADAMKO zdravo hravo a Zelená škola, taktiež súťažami, do ktorých sa zapájame po celý rok.

 

Logopedická starostlivosť v SŠMŠ Očko :

poskytujeme deťom komplexnú logopedickú straostlivosť.Jej súčasťou je diagnostika a následná terapia uskutočňovaná individuálnou formou s frekvenciou raz týždenne.

 

Dúfame, že sa u nás deti budú cítiť príjemne a tešíme sa na spoločné stretnutia.

 

Zdroj : Detské centrum

 


Zdroj: www.detskecentrumbb.sk