Škôlka Montessori Horský park Bratislava

Adresa Ostravská 6, 81104 Bratislava Email skolka@skolkamontessori.sk Telefón 0903 576 400, 0903 807 447 Web www.skolkamontessori.sk

Chceme deťom pomôcť samostatne konať, rozhodovať sa a myslieť.

 

Vieme, aké je ťažké vybrať tú správnu škôlku pre Vaše dieťa. Prajeme si, aby každé dieťa dostalo príležitosť stať sa tým, kým chce. Veríme, v jedinečný prístup k deťom a poskytujeme viac ako 100 rokov overenú filozofiu vzdelávania. Volá sa Montessori.

 

Prečo Montessori?

Montessori vzdelávanie sa zameriava na individuálne potreby dieťaťa. Deti sa učia na základe svojich vlastných vývojových potrieb. Pohybujú sa v pripravenom prostredí, špeciálne navrhnutom tak, aby spĺňalo požiadavky filozofie výchovy podľa Marie Montessori. Materiály v autentickej Montessori triede sú hlboko a dôkladne prepracované tak, aby neustále rozvíjali vnútorný potenciál vášho dieťaťa.

Najväčším prínosom Montessori metodiky vo vzdelávaní detí je pre nás fakt, že deti z takejto škôlky sú kreatívne, zodpovedné a vysoko nezávislé. Nezávislosť deťom prináša slobodu, ktorá je potrebná k vedomostnému aj spoločenskému rozvoju. Montessori metóda pomáha deťom, aby vedeli myslieť a konať sami za seba, nebáli sa riskovať a s odvahou hľadali nové riešenia.

 

Kde sa nachádzame?

Naša škôlka sa nachádza v srdci Bratislavy, kde nás obklopuje pokojná atmosféra a prekrásna príroda blízkej Kalvárie a neďalekého Horského parku. Pre deti sme pripravili optimálne dostupný priestranný dom s rozľahlou záhradou a nádherným výhľadom na Bratislavu. Škôlku sme zariadili tak, aby poskytovala Vášmu dieťaťu čo najlepšie podmienky na intelektuálny, emocionálny a sociálny rozvoj. Pripravené a bezpečné prostredie má ambíciu dosiahnuť pocit “druhého domova” pre deti, ktoré v ňom budú šťastné, sebaisté a zvedavé.

 

Kto sme?

Priatelia si na nás zvykli ako na „Montessori“ rodičov. Prvými „obeťami“ výchovy a vzdelávania podľa princípov Márie Montessori sú naše dcérky Mojka a Nela. Od prudkého očarenia v roku 2010 sme sa postupne posilňovali radosťami aj starosťami, ktoré pozná každý poctivý Montessori rodič.

O nadšenie z tohto „pionierskeho“ obdobia som sa delila aj na mojom blogu.  Paradoxne, moje nadšenie časom nevyprchalo, ale práve naopak. Od roku 2012 som sa Montessori pedagogike začala venovať aj profesionálne – najprv ako učiteľka angličtiny v Montessori triede, neskôr ako učiteľka na plný úväzok. Úspešne som zavŕšila diplomový kurz Montessori pedagogiky zameraný na predškolský vek. Moje skúsenosti z práce učiteľky v dvoch materských školách sú na nezaplatenie. Rovnako rada využívam aj know-how z viacerých Montessori kurzov, ktoré som absolvovala. Po piatich rokoch sme sa spolu s manželom rozhodli naše vzdelanie, skúsenosti a rodinnú atmosféru preniesť aj do našej Škôlky Montessori Horský park.

 

Mgr. Katarína Adamková

Zdroj: www.skolkamontessori.sk