Škôlka Krtko

Adresa Dudova 2, 85102 Bratislava Email krtkovci@krtko.eu Telefón +421911 635 746 Web www.krtko.eu

KRTKO je súkromná slovenská škôlka pre deti vo veku od 2 do 6 rokov s celoročnou prevádzkou založená na princípoch programu Step by Step s výučbou aj v anglickom jazyku.

KRTKO je súkromná slovenská škôlka pre deti vo veku od 2 do 6 rokov s celoročnou prevádzkou založená na princípoch programu Step by Step s výučbou aj v anglickom jazyku.

 

Našim cieľom je vytvárať pokojné prostredie, ktoré podnecuje prirodzenú túžbu detí po poznávaní, tvorení a experimentovaní a napomáhať deťom spoznávať a pochopiť zákonitosti okolitého sveta a prírody. Našim cieľom je rovnako podporovať u detí schopnosť a ochotu spolupracovať, zaujať postoj a nachádzať riešenia rôznych situácií v priebehu dňa.

 

Prácu s deťmi vnímame ako poslanie, dávame im lásku, oporu a istotu, podieľame sa spolu s rodičmi na ich výchove a učíme ich hravou formou stále niečo nové. Najväčšou odmenou sú pre nás ich šťastné tváričky, úsmev, smiech a ich každodenné úspechy. Sme tu všetci ako jedna veľká rodina. Všetko čo robíme, robíme pre deti a sme na našu prácu hrdí.

 

Deti v našej škôlke sme si veľmi obľúbili a dôkladne sa o ne staráme. Za nami sú úspešné tri roky prevádzky, pričom budeme aj naďalej pokračovať v kvalitnom a pestrom programe vedenom skúseným kvalifikovaným a milým pedagogickým teamom. Ku deťom máme individuálny prístup. Tento rok sme skvalitnili predškolskú prípravu, kúpili sme interaktívnu tabuľu, medzi naše služby sme na trvalo zaradili aj cvičenie Zdravé nôžky, máme pestrú zdravú stravu plnú ovocia a zeleniny, máme veľmi peknú záhradu, kvalitné záujmové a športové krúžky, dopravnú výchovu na vlastnom detskom dopravnom ihrisku a ešte oveľa viac. Napredujeme a naďalej sa budeme zlepšovať.

 

Vedieme deti k tomu, aby si osvojili dôležité základy zdravého životného štýlu, zdravo žili, zdravo sa stravovali, vedieme ich k tomu, aby pri každej príležitosti ochutnali a spapali pestrú škôlkársku stravu, bohatú na ovocie a zeleninu, ktorú im pripravujú profesionálne kuchárky, po desiatej aj po olovrante deti papajú čerstvé ovocie a zeleninu, máme vlastnú mini záhradku, kde si každé dieťatko zasadilo hrášok a reďkovku, pričom vidia ako im zeleninka rastie a nakoniec ju spapajú, budujeme u detí pozitívny vzťah k pohybovým aktivitám, dbáme na ich správny vývoj rannou rozcvičkou, pobytom na záhrade, na dvore, na prechádzkach, ako aj cvičením proti plochým nohám a cvičením zameraným na správne držanie tela, ktoré vedú profesionálne fyzioterapeutky. Učíme deti hovoriť o svojich pocitoch a zážitkoch, pomáhame im budovať si kamarátstva a usmerňujeme ich pri riešení ich “veľkých” detských problémov. Vedieme deti k láske k prírode, na návšteve mávame zvieratká, chodíme do ZOO, jazdíme na koníkoch, každá trieda má motýliu záhradu, kde si z húsenice vychovajú motýle a po 10 dňoch ich pustia do prírody.

 

Naša škôlka je otvorená od 7:30 do 17:00.


V prípade záujmu, ponúkame v čase od 17:00 do 17:45 máme “Škôlkársky klub” za poplatok 15 Eur na mesiac.

V škôlke máme tri triedy, Žabky, Lienky a Motýle, kde sú deti rozdelené podľa veku.

V prípade neprítomnosti dieťaťa poskytujeme zľavy z mesačného poplatku. Detaily nájdete v záložke Podmienky a cenník.

Nakoľko sme neštátne zariadenie, mamičky detí do 3 rokov majú nárok na dávku od štátu vo výške 230 Eur.

Zdroj: www.krtko.eu