Rodinné centrum Kramárik l Bratislava

Adresa Uhrova 18, 83101 Bratislava III. - Nové Mesto (Kramáre) Email rckramarik@gmail.com Telefón Web www.rckramarik.sk, www.facebook.com

Rodinné centrum Kramárik je novovznikajúce centrum pre rodiny nielen z Kramárov.

Rodinné centrum Kramárik je občianske združenie, ktoré vzniklo v decembri 2011 registráciou na Ministerstve vnútra SR. Jeho zakladateľkami sú aktívne mamy na materskej dovolenke. Väčšina z nás žije na bratislavských Kramároch, alebo v blízkom okolí.

http://velerocms.com/domains/kamsdetmi/data/fotogalerie/14964988/5983632.jpg

S myšlienkou založiť rodinné centrum na tomto sídlisku sme sa začali pohrávať, keď sme sa „ocitli“ na materskej dovolenke :). Pre každú ženu je to veľká zmena – z plného pracovného nasadenia zrazu prejde do nasadenia úplne iného – do kolotoča starostlivosti o bábätko. Denne okrem základnej starostlivosti rieši: „Kam dnes s drobcom pôjdem, čo budeme robiť, ako si vyplníme čas?“ Prekvapil nás fakt, že na takom veľkom sídlisku, ako sú Kramáre, niečo podobné ako materské centrum ešte neexistuje, hoci tu žije veľmi veľa mladých rodín s malými deťmi do 3 rokov.

 

Vytvorili sme pre vás rodinné centrum s krásnou herňou a ponukou rôznorodých aktivít pre deti i rodičov.

Rodinné centrum Kramárik prevádzkuje rovnomenné občianske združenie, ktoré založili dobrovoľníčky – mamy na materskej dovolenke. Jeho cieľom je vytvoriť na Kramároch priestor pre neformálne stretávanie rodín s malými deťmi.

Ide o komunitný projekt, ktorého zámerom je zapájať čo najviac členov, sympatizantov, aby sme si toto miesto vytvárali spoločne a podľa potrieb mladých rodín. Aktivity a podobu centra môžete spou s nami ovplyvňovať a aktívne sa zapájať do jeho života. Potešíme sa ďalším aktívnym členom/členkám, ako aj novým nápadom a myšlienkam.

Vytvárajme spolu miesto s rodinnou pohodou, kde sa budeme všetci radi vracať a kde sa budú dobre cítiť najmä naši najmenší.

Postupne chceme do diania zapájať ďalšie mamy aj otcov. A tým napĺňať aj jeden zo zmyslov materských či rodinných centrier – aby sa rodičia na materskej dovolenke neuzatvárali medzi štyri steny, ale mohli sa realizovať, stretávať sa…

 

Veď našim mottom je: „Kramárik, Kramárik, nejdem domov, spustím krik“ :).

Tešíme sa na vás!

http://velerocms.com/domains/kamsdetmi/data/fotogalerie/14964988/snimka.png


Zdroj: www.rckramarik.sk, www.facebook.com