Rodinné centrum Hviezdička | Prešov

Rodinné centrum Hviezdička ponúka aktivity pre budúcich rodičov, tehotné ženy, novorodencov, dojčatá. Hravé krúžky pre rodičov a batoľatá,deti predškolského a ranného školského veku a vítané su aj hendikepované detičky.

Rodinné centrum ponúka bohatý program aktivít, kde si určite každý nájde to svoje. Pri všetkých týchto aktivitách sú s detičkami vítané nielen mamičky, ale aj oteckovia, babky, dedkovia či iní blízki a príbuzní.

Vítané su aj hendikepované detičky v zmiešaných alebo špecifických skupinách, po spoločnom zvážení stupňa hendikepu a výbere vhodnej aktivity.

Zaujímavosťou je aj tzv. „talentárium“ , kde odborníci pracujúci s deťmi vytipujú zvlášť talentovaná deti, aby bola ich talentu venovaná osobitná starostlivosť.

 

Zoznam aktivít, ktoré centrum ponúka :

 

Pre všetky vekové kategórie:

– Herňa 1 hod./ 1,-€ , možnosť zakúpenia permanentky

– Letná záhrada

 

Pre tehotné:

– Predpôrodná psycho-fyzická príprva

– Kurzy rodičovstva

– Muzikoterapia

– Buršné tance

– Rôzne prednášky

– Jazykové kurzy

 

Pre novorodencov a kojencov:

– Muzikoterapia

– Brušné tance pre mamičkami s detičkami v náručí

– Prednášky

 

Pre batoľatá od 6 mes.:

– Cvičenie na fitloptách

– Kolektívne hry pre detičky

 

Pre detičky od 2 rokov:

– Hudobná výchova

– Tanečno-pohybová výchova

– Tvorivé dielne

– Jazykové krúžky

– Špeciálna pedagogika

– Práca s hendikepovanými deťmi

 

Pre mamky, staršie deti a ďalších dospelých príslušníkov rodiny:

– Rôzne druhy cvičení pre mamičky

– Brušné tance

– Latinsko-americké tance

– Arteterapia, relaxačná symbolická terapia

– Aranžovanie kvetov

– Prednášky  ( o homeopatii, rodinnom rozpočte, s detským pediatrom…)

– Jazykové kurzy

 

Okrem týchto pravidelných aktivít organizuje centrum aj rôzne jednorázové a vopred avízované akcie ako je napr. detská diskotéka, karneval, výlety do prírody, detské koncerty a pod. )

Počas prázdnin centrum organizuje prímestské letné tábory pre deti od 7- 15 rokov a letnú škôlku pre najmenších od 3 – 6 rokov.

A zaujímavosťou je aj skrášľovací salón , kde mamičky nájdu dámske, pánske a detské kaderníctvo, kozmetičku, nechtovú dizajnérku, masáže.

 

Orientačný pracovný čas

– Pondelok 9:30-19:00
– Utorok 9:30-19:00
– Streda 9:30-19:00
– Štvrtok 9:30-19:00
– Piatok 9:30-19:00
– Sobota 13:30-19:00
– Nedeľa len podľa dohody
Časový rozvrh jednotlivých kúžkov je dohodnutý samostatne

Zdroj: www.multisvet.sk