Plavecké jasličky Žabiatka | Zvolen

Adresa Hviezdoslavova 50, 96001 Zvolen Email info@zabiatka.sk; zabiatka@zabiatka.sk Telefón 0905 165 805 Web www.zabiatka.sk

Plávanie a saunovanie bábätiek od ukončeného 4-ho mesiaca do 3 rokov v saunovom bazéne Mestských kúpeľov vo Zvolene. Výučba prebieha vždy v utorok a vo štvrtok v predpoludňajších hodinách. Po lekcii v bazéne, ktorá trvá 30 minút, je k dispozícii sauna vyhriata na 55-60°C (kvôli zvyšovaniu imunity vášho dieťatka).

Plavecké jasličky vedie inštruktorka Zlatica Habodászová. V roku 1996 absolvovala kurz inštruktorov dojčiat a batoliat, kde získala potrebné vzdelanie a odborné osvedčenie. Plávame v saunových priestoroch Mestských kúpeľov vo Zvolene.

 

Minimálny vek dieťaťa pre zaradenie do kurzu sú ukončené 4 mesiace. Každý záujemca o kurz musí vyplniť prihlášku do plaveckých jasličiek a na prvú lekciu priniesť potvrdenie detského lekára o zdravotnom stave dieťaťa.

Kurzy sú organizované 2 krát týždenne, pričom 1 kurz obsahuje 8 lekcií. Lekcia vo vode trvá pri kurzoch pre začiatočníkov 20 min., pre pokročilých maximálne 30 min. Lekcia sa delí na úvodnú časť – rozplávanie, opakovanie naučených činností, hlavnú časť – oboznámenie sa s novými cvičeniami a záverečnú časť – vyplávanie, upokojenie, relaxácia.

Deti sú do kurzov zaraďované podľa veku, schopností a psychomotorického vývoja. V jednej skupinke je 5 detí s jedným rodičom. O zadelení detí do skupiniek rozhoduje inštruktorka.

Po absolvovaní lekcie v bazéne je pre účastníkov kurzu pripravená suchá fínska sauna vyhriata na 50-60°C. Po ukončení saunovania sa rodičia s deťmi presunú do adaptačnej miestnosti, kde sa môžu zdržať podľa potreby.

 

Čo je plávanie dojčiat a batoliat?

Keď používame výraz „plávanie dojčiat a batoliat“, nemyslíme tým plávanie v pravom slova zmysle. Dieťa približne do veku troch rokov nedokáže skoordinovať pohyby nôh a rúk takým spôsobom, aby sa mohlo hovoriť o plávaní. Tiež telesné proporcie detičiek neumožňujú čisté plavecké pohyby. Ak teda hovoríme o plávaní týchto detí, rozumieme pod ním skôr hru dieťaťa
a rodiča vo vodnom prostredí. Dieťa si pri hre buduje pozitívny vzťah k vode a tým je motivované neskôr si plavecké štýly osvojiť.

Plávanie je prospešné aj pre psychomotorický vývoj dieťatka – je pohybovo zdatnejšie, prirodzeným spôsobom rozvíja svoj pohybový aparát. Pohybom vo vode je takisto menej náchylné na bolesti bruška a prechladnutie, nakoľko pravidelným otužovaním sa zlepšuje obranyschopnosť jeho organizmu. Pohyb spôsobuje aj lepšie trávenie, čiže dieťatko lepšie papá a tiež aj spinká. Celkovo lepšie napredujú aj detičky s menšími odchýlkami vo vývoji, ktoré sú spôsobené ľahkou mozgovou disfukciou.

V jednotlivých, na seba nadväzujúcich lekciách sa dieťa pomocou signálu naučí zadržať dych, vydýchnuť do vody, splývať na chrbátiku, orientovať sa pod vodou, padať a skákať do vody zo sedu aj stoja, potápať sa… To všetko prostredníctvom hier, riekaniek, básničiek či pesničiek, teda činností, z ktorých má dieťa radosť.

 

Cenník

Cena  kurzu je 70 Eur.

V cene kurzu je zahrnutých 8 výcvikových lekcií vo výukovom bazéne a saunovanie v suchej fínskej saune. Lekcie prebiehajú 2 x do týždňa utorok a vo štvrtok v Mestských kúpeľoch vo Zvolene. .

Súrodencom poskytujeme zľavu vo výške 15 Eur, čiže za 2 deti zaplatíte len 125 Eur. Pre deti so zdravotným postihnutím poskytujeme zľavu vo výške do 50% ceny kurzovného. Výška zľavy závisí od miery postihu dieťaťa a dohovoru s inštruktorkou.

Zdroj: www.zabiatka.sk