Plávanie s detičkami KID FIT | Prešov

Adresa Floriánova 2, 08001 Prešov Email kidfit@kidfit.sk Telefón 0944 046 581, 051/3810 871 Web www.kidfit.sk

Predplavecká a plavecká výuka pre novorodencov, dojčatá, ale aj deti predškolského veku. Kurzy predpôrodnej prípravy, gravid jogy či cvičenie na fitloptách.

KID FIT, s.r.o. vykonáva svoju činnosť pre všetkých, ktorí chcú dopriať svojim deťom zdravý a všestranný vývoj, radosť z pohybu a potešenie zo spoločných chvíľ rodičov a detí. Snažia sa o komplexnú starostlivosť o vaše dieťa, kde sa okrem naplnenia fyzického vyžitia venujú aj jeho citovým a duševným potrebám. Pre spestrenie trávenia spoločného času rodín organizujú tiež víkendové pobyty rodičov s deťmi, súčaťou ktorých sú plavecké kurzy pre deti.

 

Význam plávania:

„Plávanie“ novorodencov a dojčat má veľký význam pre ich ďalší vývoj. Voda je priateľským a známym prostredím už z obdobia vnútromaternicového vývoja. Nadľahčuje a umožnuje dieťatku vykonávať pohyby zodpovedajúce jeho povahe a nálade ( čo mu však pevná podložka neumožní ).

Dlhodobým výsledkom „plávania“ novorodencov a dojčat v spojení s cvičením, správnou manipuláciou, otužovaním, masážami a dobrou životosprávou je dieťa otužilé, zdravé a milujúce vodné prostredie.

 

Novorodencom a dojčatám do 6. mesiaca veku vedia vytvoriť ideálne podmienky pre „plávanie“ v prostredí dieťatku dobre známom, doma vo vani. Po 6. mesiaci veku dieťata začína byť priestor vane malý, preto sa v tejto aktivite pokračuje navštevovaním kurzu organizovaného „plávania“ s účastou rodičov v bazéne. Deti zúčastnujúce sa takýchto kurzov si okrem iného zvykajú už v rannom veku na pobyt v kolektíve svojich rovesníkov, čo podstatne uľahčuje ďalšie kolektívne pobyty v jasliach alebo v škôlke. Zo všetkých predností, ktoré dojčenecké „plávanie“ má je najhodnotnejší psychický a citový dopad na všetkých členov rodiny. Dieťa má z pobytu vo vode radosť a teší sa z neho v tesnej blízkosti rodiča. Rodičov to motivuje venovať sa deťom viac, než to vyžaduje základná starostlivosť. Týmto sa lepšie spoznávajú, prehlbuje sa ich citové puto samotný záujem o seba. Dôležité je však vedieť, že „plávanie“ je prínosom iba v náväznosti na dobrú základnú starostlivosť a správnu manipuláciu s dieťatkom.

 

Deti sa prirodzenou a hravou formou naučia zvládnuť mnohé prvky predplaveckej a plaveckej výuky ako napr.:

 • adaptácia na prostredie bazéna a prácu v detskom kolektíve
 • splývavé polohy na chrbte a na bruchu
 • výdychy do vody
 • potápanie a lovenie
 • skoky zo sedu a stoja
 • orientácia pod vodnou hladinou
 • práca s plaveckými pomôckami
 • niektoré základné plavecké pohyby

 

V útulnom centre KID FIT je všetko prispôsobené potrebám malých „plavcov“, cvičiteľov aj ich rodičov. Samozrejmosťou je bazén s ideálnou teplotou vody, miestnoť na cvičenie s fitloptami, šatne a recepcia ponúkajúca možnosť občertvenia.

 

Centrum KID FIT  ponúka aj tieto KURZY

 • Predpôrodná príprava
 • Starostlivosť o novorodenca
 • Nosenie a manipulácia s dieťaťom
 • Plávanie novorodencov a dojčiat
 • Plávanie detí od 3 do 6 rokov
 • Cvičenie na fitloptách
 • Gravid joga (tehotenská joga)

Okrem klasických kurzov, ponúka centrum aj zaujímavé víkendové pobyty. Do kurzov alebo na víkendové pobyty je možnosť zapísať sa elektronicky.

 

Cenník

Zdroj: www.kidfit.sk