OZ Mareena

Adresa Lazaretská 32, 81109 Bratislava Email andrej.navojsky@mareena.sk Telefón info@mareena.sk Web mareena.sk

Občianske združenie Mareena vznikla z iniciatívy Kto pomôže?, ktorá vznikla v apríli 2015 v Spoločenstve Ladislava Hanusa.

Občianske združenie Mareena vznikla z iniciatívy Kto pomôže?, ktorá vznikla v apríli 2015 v Spoločenstve Ladislava Hanusa. Cieľom bolo nájsť 1000 dobrovoľníkov pomáhajúcich pri integrácii utečencov na Slovensku a v priebehu niekoľkých mesiacov sa nám podarilo registrovať viac ako 2000 ľudí ochotných poskytnúť zázemie a podporu ľuďom na úteku.

Dnes podľa aktuálnych potrieb Mareena hľadá, vyberá, pripravuje a zapája dobrovoľníkov poskytujúcich pomoc pri integrácii ľudí s medzinárodnou ochranou. Usilujeme sa o vytvorenie podmienok pre rodiny a jednotlivcov, ktoré im umožnia úspešne sa realizovať v našej krajine a nadviazať pracovné aj osobné vzťahy pomáhajúce stať sa súčasťou slovenskej spoločnosti.

Našou cieľovou skupinou je spoločnosť ako celok, preto sa svojou prácou, komunikáciou a aktivitami snažíme o väčšiu inklúziu. Komunitné a vzdelávacie projekty staviame na aktívnej účasti a vklade klientov, ktorí sa tak spolupodieľajú na svojich dosiahnutých výsledkoch. Rovnako dôležití ako klienti sú pre nás dobrovoľníci – chceme, aby mal dobrovoľnícky program prínos aj pre nich. Usilujeme sa preto poskytovať im potrebné zázemie prostredníctvom tréningov a supervízií.

Spolupracujeme so slovenskými a európskymi neziskovými organizáciami a s partnerskými organizáciami krajín V4. Staviame na zdieľaní poznatkov z krajín s podobnými východiskovými podmienkami a hľadáme riešenia aktuálnych tém z lokálneho hľadiska.

Postupne sa transformujeme na organizáciu so širšou ponukou integračných služieb a plánmi na realizáciu ďalších.

Zdroj: mareena.sk