Občianske združenie Pohyb bez bariér l Bratislava

Adresa J. Stanislava 43, Bratislava Email pohybbezbarier@pohybbezbarier.sk Telefón Web www.pohybbezbarier.sk

Občianske združenie Pohyb bez bariér vzniklo v roku 2011 a jeho hlavným cieľom je organizovanie športových a pohybových akcií pre deti, mládež a dospelých, ako aj pre zdravotne znevýhodnenú populáciu.

Občianske združenie Pohyb bez bariér za svoju krátku životnosť už stihlo zorganizovať niekoľko tanečných súťaží. Všetky podujatia sú určené aj pre zdravotne znevýhodnenú populáciu, aby aj oni mali možnosť prejaviť svoju šikovnosť. Podporuje v deťoch zdravú súťaživosť a upevňuje v nich vzťah k pohybu.

 

Aktivity združenia:

 

  • Súťaž Pohyb bez bariér je tanečná súťaž pre amatérske tanečné skupiny, pre deti z centier voľného času, tanečných krúžkov, pre deti z detských domovov, krízových centier, pre deti zdravotne znevýhodnené
  • Dance Stars je súťaž určená pre základné umelecké školy, súkromné základné umelecké školy, tanečné skupiny, tanečné štúdiá, tanečné skupiny… a pod., pričom je povolená účasť v asociáciách a zväzoch
  • Rozbehajme Karlovku je bežecká súťaž hlavne pre deti, mládež, rodiny s deťmi

 

Zdroj: www.pohybbezbarier.sk