Občianske združenie Oco, mama a ja | Prešov

Adresa Levočská 2, 08001 Prešov Email poradna@omaja.sk Telefón +421 911 827 972, +421 918 339 435 Web www.omaja.sk

OZ v Prešove podáva pomocnú ruku pri riešení akýchkoľvek krízových suítuácií v rodine, ale ponúka aj množstvo aktivít na voľný čas pre rodiny s deťmi aj jednotlivcov.

Občianske združenie „Oco, mama a ja “ pôsobí v Prešove už od r. 2007. Vzniklo na základe podnetu psychlógov Prešovského kraja, kde chýbala komplexná starostlivosť a poradenstvo pre rodiny v kríze.

 

OZ poskytuje služby každému členovi rodiny, ktorý potrebuje pomôcť v krízovej situácii. Podávajú pomocnú ruku pri riešení výchovných problémov s deťmi, pri problémoch s drogovou závislosťou, alkohololizmom, domácim násilím, šikanou, antisociálnym správaním, ale venujú sa aj problémom, ktoré sa týkajú rozvodov, určením styku s dieťaťom a pod. Okrem toho, že sa venujú krízovým situáciám v kruhu rodiny, od r. 2011 začali realizovať rozvojové programy pre deti, rodiny aj jednotlivcov.

 

Rozvojové programy:

 • Cvičenie matiek s deťmi
 • Herňa pre deti
 • Pre tehotné
 • Aktivity na vytváranie zážitkov
 • Tanec pre matky s deťmi
 • Tai chi

Poskytované služby:

 • Opatrovanie detí
 • Krízová intervencia
 • Psychodiagnostika pre deti a dospelých
 • Psychologické poradenstvo
 • Vedenie workshopov a seminárov

Zdroj: www.omaja.sk