MTC – TILDEN Trnava

Adresa Zavarská 27, Trnava Email milanf@azet.sk Telefón 0905108 506 Web www.tilden.sk

Mladý tenisový klub, ktorý vznikol v roku 2007 a má za cieľ pripravovať deti na rekreačný, prípadne výkonnostný tenis, vytvoriť dostatočne širokú mládežnícku tenisovú základňu.

Predstavenie

1. MTC – TILDEN Trnava – je mladý tenisový klub, ktorý vznikol v roku 2007 ako občianske združenie priateľov tenisu.
1. MTC – TILDEN Trnava – je Prvé Mládežnícke Tenisové Centrum v Trnave a bolo pomenované podľa hlavného cieľa
s akým vzniklo:
–  podchytiť a podporiť mladé tenisové talenty v našom meste
–  propagovať tenis
–  umožniť hrať tenis každému

 

Organizujeme:

– tenisové turnaje pre deti
– tenisové turnaje pre členov klubu
– tenisové turnaje pre rekreačný tenis v spolupráci s občianskym združením Trnavskou tenisovou ligou
– tenisové turnaje v spolupráci so Slovenským tenisovým zväzom
– bedmintonové turnaje pre rekreačných hráčov, či už klubových alebo z radov verejnosti

 

Pre deti

Naši tréneri učia deti techniku všetkých úderov, rozvíjajú u nich fyzickú kondíciu, koordináciu, ( a ) zoznamujú ich tiež zo základmi taktiky tenisovej hry a fair-play.
Najlepší budú zaradení do závodných družstiev žiakov a budú pokračovať v kolektívnom a individuálnom tréningu. Tím najtalentovanejším deťom chceme zabezpečiť čo najkvalitnejší tréningový proces s kvalitným trénerským zázemím a s čo najväčšou finančnou podporou klubu, partnerov a sponzorov.

Ponúkame pre deti :

Tenisovú prípravka – detské skupinové kurzy 5 mesačné ( máj – september )
– v skupine trénuje 4 – 8 detí
– tréningy sú 2x do týždňa
– po prípravke sú deti rozdelené do výkonnostných skupín max. po 4 deti
– tréning je celoročný ( v zime v hale )
– deti pripravujeme okrem rekreačného tenisu, hlavne na súťažný tenis, pri ktorom im zabezpečujeme športový rast
– deti trénujú len kvalifikovaný tréneri
– výuku minitenisu – v Materských škôlkach
– výuku tenisu na Základných školách – krúžková – krúžková činnosť
– výuku tenisu pre začiatočníkov
– usporadúvanie letných tenisových táborov
– celoročnú výuku tenisu
– sparing
– kondičnú prípravu

Tréningový proces v tenisovej škole zaisťuje hlavný tréner Mgr. Milan Fandl tréner II. triedy a držiteľ certifikátu ITF – seminár v Stupave, ktorý neustále sleduje najnovšie poznatky z oboru. Na výkonnostnej úrovni hrám už od svojich 8 rokov.
Kondičným trénerom je Ing. Milan Fandl, ktorý sa počas celého života venuje trénovaniu a rozvoju pohybových schopností mládeže.

 

Minitenis

Minitenis je „ zmenšený tenis „ umožňujúci deťom vo veku od 5 rokov prípadne aj mladším hrať tenis podobne ako dospelý na normálnom kurte. Mini kurt je menší a má nižšiu sieť. Loptičky sú ľahšie a mäkšie a ku hraniu sa používajú kratšie a ľahšie rakety.
Mini tenis je vhodný ako metodický prostriedok výuky tenisu pre deti do 10 rokov.

Mini tenis umožňuje aj päťročným deťom tréning prakticky všetkých úderov a herných činností, čo by bolo na normálnom kurte s normálnymi loptičkami vylúčené.
Veľmi veľkou výhodou je, že deti majú zo svojej telesnej výšky podobnú perspektívu pohľadu na minitesový dvorec ako dospelý na normálnom kurte ( skúste hrať tenis cez sieť, ktorú máte vo výške očí ).

Väčšina detí je tak po niekoľkých týždňoch schopná hrať cvičné mini tenisové zápasy.
To je pre ne veľkou motiváciou a zväčšuje sa tým pravdepodobnosť vytvorenia sa rýchlejšieho vzťahu k tenisu a je väčšia pravdepodobnosť, že neskôr neprejdú k iným športom a zároveň si tým automaticky začínajú vštepovať základné taktické návyky.

Cieľ – prostredníctvom minitenisu priviesť čo najviac detí k veľkému tenisu a dať im kvalitný herný základ.

Vo väčšine tenisovo vyspelých krajinách je mini tenis, v rôznych formách zakotvený, ako v tréningovej metodike,
tak v systéme súťaží.

 

Zdroj: www.tilden.sk