MŠ Stonožka

Adresa Pri šajbách 14, 83106 Bratislava Email skolka@msstonozka.sk Telefón +421 2 44 88 76 62 Web

Nájdete nás na sídlisku Pri šajbách, ktoré patrí do mestskej časti Bratislava-Rača. Spoznáte nás podľa krásnej výzdoby a veľkej záhrady plnej detských atrakcií. Fungujeme od roku 1992 a poskytujeme celdennú starostlivosť pre 100 detí.

Nájdete nás na sídlisku Pri šajbách, ktoré patrí do mestskej časti Bratislava-Rača. Spoznáte nás podľa krásnej výzdoby a veľkej záhrady plnej detských atrakcií. Fungujeme od roku 1992 a poskytujeme celdennú starostlivosť pre 100 detí. Do našej materskej školy prijímame deti vo veku 2,5 až 6 rokov, prípadne aj staršie (pokiaľ má dieťa odloženú školskú dochádzku).

Výchova a vzdelávanie detí

plnenie úloh nášho školského vdelávacieho programu Stonožka
príprava dieťaťa na vstup do ZŠ
zabezpečenie všestranného psychického a fyzického rozvoja dieťaťa
vytváranie základných sociálno-spoločenských a hygienických návykov
začlenenie dieťaťa do kolektívu
rozvíjanie talentu detí formou krúžkovej činnosti
prispievanie k tvorbe zdravého a podnetného rodinného prostredia formou aktivít určených pre celé rodiny

 

Krúžky

anglický jazyk – veselou a hravou formou sa učíme anglické slovíčka
tanec a rytmika (ľudový tanec)
moderný tanec
hra na flautu – veselo si pískame a precvičujeme si pritom aj pľúca
výtvarný krúžok
 

Kurzy

plavecký kurz – vzťah k vode si pestujeme aj počas plaveckého kurzu v plavárni na Pasienkoch, ktorý prebieha spravidla na jar
korčuľovanie – ma klzisku vo Vajnoroch a v Avione (pošas rekonštrukcie Zimného štadióna O. Nepelu)

Zdroj: