MŠ Dobrého pastiera Žilina-Solinky

Adresa Gaštanová 53, 01007 Žilina Email cms@solinky.sk Telefón +421 911 586 822 Web www.skoladp.solinky.sk

Cirkevná materská škola Dobrého pastiera je jediná cirkevná MŠ v celej Žiline i v širokom okolí. Pri budovaní CZŠ s MŠ stále cítime Božiu pomoc i ochranu a pevne veríme, že bude prínosom nielen pre deti, ktoré ju navštevujú, ale aj pre ich rodiny, celú našu farnosť i spoločnosť.

 

Ako sa to všetko začalo…


Postupom času a výsledkom stále užšieho kontaktu s obyvateľmi Soliniek, predkladania rôznych zaujímavých podnetov či potrieb, bola snaha farnosti o vytvorenie prostredia vhodného pre kresťanskú výchovu predškolákov i školákov.

Rodičia túžili po zriadení cirkevnej školy pre svoje deti, v ktorej by  sa pokračovalo v kresťanskej výchove, ako doma. Naskytla sa príležitosť osloviť vedenie štátnej materskej školy na Gaštanovej ulici, ktorej klesal počet detí. Väčšina rodičov bola „za“  transformáciu štátnej škôlky na cirkevnú a tak mestské zastupiteľstvo návrh odsúhlasilo. CMŠ začala svoju činnosť 1. januára 2004.


Rekonštrukciu  druhého pavilónu  – priestorov MŠ – sme začali v septembri 2008 a dokončený i posvätený bol v septembri 2009. Neskôr sa prestavila kuchyňa s jedálňou a nová telocvičňa.


Cirkevná materská škola Dobrého pastiera je jediná cirkevná MŠ v celej Žiline i v širokom okolí.

Pri budovaní CZŠ s MŠ stále cítime Božiu pomoc i ochranu a pevne veríme, že bude prínosom nielen pre deti, ktoré ju navštevujú, ale aj pre ich rodiny, celú našu farnosť i spoločnosť.

Zdroj: www.skoladp.solinky.sk