Minicentrum Slniečko | Žilina

Adresa Zvolenská20, Žilina Email cvcspektrum@gmail.com Telefón 0903 347 655 Web www.cvcvlcince.sk

Hry pre rodičov s deťmi (od 1 do 3 rokov) spolu s cvičením kreslením, tancovaním a hocičím iným. Naše minicentrum Slniečko nájdete v priestoroch centra voľného času Spektrum na Zvolenskej 20, Vlčince III, Žilina.

Milé maminky na materskej dovolenke  môžete sa prihlásiť so svojím dieťatkom do MINICENTRA SLNIEČKO. Prihlásiť sa môžete na tel. čísle 0903 347 655 – pani Měkynová alebo na e-mail cvcspektrum@gmail.com.
Prihlášky si treba vyzdvihnúť a priniesť vyplnené u nás v CVČ na Zvolenskej ulici.
TEŠÍME SA NA VÁS!

Hry pre rodičov s deťmi (od 1 do 3 rokov) spolu s cvičením kreslením, tancovaním a hocičím iným.
Naše minicentrum Slniečko nájdete v priestoroch centra voľného času Spektrum na Zvolenskej 20, Vlčince III, Žilina.
Info: volajte 0908272072 -Ajka Gálošová, 0903347635 -Ľubka Měkynová, 0908252052 – Andrea Ďuranová, Mirka štolfová.

!!!Pozor milí rodičia – musíte sa prihlásiť na presný deň a hodinu, v ktorú budete chodiť, aby sa na jednej dvojhodinovke nestretlo príliš veľa rodičov a detí!!!
Info: 041/5254114

OTVÁRACIE HODINY:

 

Utorok: 9,30-11,30:cvičenie, rytmické hry a tvorivá dielnička+voľné hry s Ajkou G.
Streda: 9,30-11,30: cvičenie, rytmické hry a tvorivá dielnička+voľné hry s Andreu Ď.
Štvrtok:10,00-12,00:cvičenie, rytmické hry a tvorivá dielnička +voľné hry s Ľubkou M.
Piatok:9,30-11,30:cvičenie, rytmické hry a tvorivá dielnička+ voľné hry s Mirkou

 

Zdroj: www.cvcvlcince.sk