MC Rybka (BA – Vrakuňa)

Adresa Bodvianska 4, 82107 Bratislava II. - Vrakuňa Email rybkacentrum@gmail.com Telefón 0917 208 988 - Karin Áčová (predseda) Web www.webareal.sk

Materské centrum Rybka vo Vrakuni Vám počas celého roka okrem herne pre deti ponúka širokú škálu krúžkov pre deti i pre dospelých, ako i rôzne pravidelné i výnimočné podujatia. Herňa je otvorená aj počas školských prázdnin!

image

MC Rybka bolo slávnostné otvorené 14. 07. 2009. Založili ho tri maminy – Karin Áčová, Katarína Némethová a Mgr. Renáta Škultétyová.

 

Pravidlá správania sa v materskom centre:

  1. Za bezpečnosť a zdravie dieťatka zodpovedá dospelá osoba, v sprievode ktorej dieťatko prišlo.
  2. Vstupné 1 € prosíme zaplatiť službukonajúcej členke pri vstupe do herne.
  3. Po vstupe do priestorov MC Rybka je potrebné prezutie alevo vyzutie.
  4. Všetko zariadenie aj hračky pracne zabezpečili členky MC Rybka, preto sa s ním vy a hlavne vaše deti hrajte šetrne a hračky neničte.
  5. Z bezpečnostných a hygienických dôvodov nie je dovolené, aby dieťatko pobehovalo po priestoroch MC Rybka s akýmkoľvek jedlom v ručičkách. Pre konzumáciu jedla je určená kuchynka. Po prípadnom zašpinení treba priestor vyčistiť.
  6. Návštevníci s akútnym ochorením horných dýchacích ciest (ako nádcha a kašeľ; nejedná sa o alergikov pokiaľ nemajú komplikácie) či iným akútnym infekčným ochorením nemôžu počas choroby navštíviť materské centrum. V prípade, že máte podozrenie na akékoľvek ochorenie dieťaťa, vyhľadajte svojho ošetrujúceho lekára.
  7. Návštevníci pomáhajú udržiavať čistotu a poriadok v MC Rybka tým, že hádžu svoje odpadky do koša na to určeného; použité plienky je potrebné odhodiť do vonkajšieho kontajnera.
  8. Treba udržiavať čistotu a poriadok na toaletách. Pri použití detského nočníčka ho treba následne opláchnuť vodou a utreť do sucha toaletným papierom.
  9. Pri odchode treba pomôcť svojim deťom upratať po sebe hračky, aby to nemusela robiť službukonajúca členka, ktorá robí prevádzku zadarmo a dobrovoľne.
  10. Treba predchádzať prípadným detským sporom, ktorých následkom by mohol byť akýkoľvek úraz.

image

Fotoalbumy z materského centra – či už jeho priestorov alebo podujatí.

Novinkou z mája a augusta 2011 je zabezpečenie ihriska vo vonkajších priestoroch záhrady – preliezka, drevený domček so šmykľavkou a hojdačky.

Zdroj: www.webareal.sk