MC MAMY MAMÁM v Šali

Adresa Kukučínová 10 Šaľa, Šaľa Email Telefón Web mcmamymamam.sk

MC Mamy mamám je nezisková organizácia založená na dobrovoľnosti, dobrej vôli a chuti mamičiek mesta Šaľa urobiť niečo prospešné pre seba, svoje dieťa, svoju rodinu a v neposlednom rade aj pre svoje mesto.

MC Mamy mamám je nezisková organizácia založená na dobrovoľnosti, dobrej vôli a chuti mamičiek mesta Šaľa urobiť niečo prospešné pre seba, svoje dieťa, svoju rodinu a v neposlednom rade aj pre svoje mesto.

 

Ponúkame:

 • Podpora dojčenia – Podporná skupina dojčiacich matiek sa stretáva 1. a 3. utorok v mesiaci od 10.00 hod. do 12.00 hod. (okrem sviatkov a prázdnin)
 • Fit lopty – Cvičenie detičiek (od 3 do 36 mesiacov) s mamičkami na fitloptách býva každý štvrtok doobeda.
 • Burza – Burzu organizuje MC Mamy mamám v priestoroch materského centra, dvakrát ročne (jesenná a jarná burza).
 • Detské oslavy – MC Mamy mamám ponúka priestor na zorganizovanie si detskej oslavy.
 • Knižnica – V našom MC je množstvo knižiek , ktoré si môžete zapožičať. Okrem kníh sú v ponuke na požičanie dvd a cd o materstve.
 • FIT lopty pre mamičky – Cvičí sa každú stredu od 10.30 za prítomnosti detí, takže celé cvičenie netrvá dlhšie ako 30 min.

Poplatky:

 • Vstup do MC – 1,- € ( 30,13 Sk )
 • Tvorivé dielne – 1,70,- € ( 51,21 Sk )
 • Fit lopty – 1,70 € ( 51,21 Sk )
 • Oslava narodenín – 10,- € ( 301,26 )
 • Podpora dojčenia – bezplatná – ( vstup do MC) – 1,- € ( 30,13 Sk )

Zdroj: mcmamymamam.sk