MC Klokanček v Nitre

Adresa Nedbalová 17 Nitra, Nitra Email info@mcklokancek.sk Telefón +421908602958 Web www.mcklokancek.sk

Naším poslaním je napomáhať rozvoju osobnosti žien – matiek na materskej dovolenke prostredníctvom poskytnutia priestoru pre ich sebarealizáciu a napomáhať prekonávaniu pocitu spoločenskej izolácie žien – matiek na materskej dovolenke.

Materské centrum KLOKANČEK je občianske združenie, založené na princípe dobrovoľnosti a otvorenosti. Naším poslaním je napomáhať rozvoju osobnosti žien – matiek na materskej dovolenke prostredníctvom poskytnutia priestoru pre ich sebarealizáciu a napomáhať prekonávaniu pocitu spoločenskej  izolácie žien – matiek na materskej dovolenke. Umožnením spolupodieľania sa žien – matiek na správe centra a aktívnom vytváraní jeho programovej štruktúry, chce naše občianske združenie prispieť nielen k rozvoju občianskej spoločnosti, ale aj vyzdvihnutiu a posilneniu materstva.  Spájame ženy, matky bez ohľadu na príslušnosť k akejkoľvek skupine.  Ale samozrejme, že sme otvorení i pre otcov, starých rodičov, pre verejnosť a pre všetky vekové kategórie.

 

Herňa je otvorená pravidelne pondelok až piatok 09.00 – 13.00 a pondelok až štvrtok 15.00 – 19.00

 

Pravidelný program november 2012:


PONDELOK:

  • 09.30 – 10.15 Malí muzikanti – kurz zameraný na rozvoj rytmickej a  hudobnej pamäte dieťaťa, 1. skupina – lektor Kotka
  • 10.30 – 11.15 Malí muzikanti – kurz zameraný na rozvoj rytmickej a  hudobnej pamäte dieťaťa, 2. skupina – lektor Kotka
  • 17.30 – 18.30 Kalenetika – spoločenská sála cvičenie pre ženy – lektorka  Jela

 

UTOROK:

  • 09.15 – 10.00 Malí muzikanti – kurz zameraný na rozvoj rytmickej a  hudobnej pamäte dieťaťa, 3. skupina – lektor Kotka
  • 10.00 – 10.45 Mamičky s deťmi na fit loptách – civičíme a hráme sa spolu s deťmi zamerané na rozvoj motorických schopností dieťaťa, 1. skupina – lektorka Beáta
  • 10:00 – 12.00 Maľujeme, tvoríme s detičkami a mamičkami – vedie  Kotka – rôzne výtvarné techniky, tvoria mamičky spolu s deťmi  – vedie Kotka
  • 17.30 – 19.30 Tai-chi– spoločenská sála (vedie Noro)

ŠTVRTOK :

  • 15.00 – 17.30 Tvorivé dielne – šikovné ruky našich mám :), výrobky  z papiera a z čokohoľvek, korálkovanie
  • 17.30 – 18.30 Tai-chi – vedie Noro

image

Zdroj: www.mcklokancek.sk