Materské centrum Zornička

Zmyslom materského centra je pomôcť žene na materskej dovolenke nájsť súlad medzi tým, ako byť dobrou matkou a zároveň „nevypadnúť“ zo spoločenského života.
Upozorňovať verejnosť a kompetentných na problémy, s ktorými sa ženy na materskej dovolenke denno-denne stretávajú a chcú ich riešiť. Formou vhodne volených aktivít rozvíjať matku i dieťa. Ukázať, že byť matkou v dnešnej dobe nie je handicap.

 

MC ZORNIČKA je tu pre Vás, chce Vás podporiť a pomôcť Vám úspešne zvládnuť jedno z najkrajších období v živote ženy, ku ktorým materstvo a rodičovstvo nesporne patrí.
MC ZORNIČKA začalo oficiálne pracovať v septembri 2002, kedy bolo zaregistrované na ministerstve vnútra ako občianske združenie. V súčasnosti združuje niekoľko aktívnych členov, žien na i po materskej dovolenke, a viacerých dobrovoľníkov a sympatizantov.
MC ZORNIČKA je členom Únie materských centier.
MC ZORNIČKA je združením matiek – dobrovoľníčok, ktoré organizujú aktivity pre ostatné matky.

Zdroj: www.mczornickalm.weblahko.sk