Materské centrum Slniečko v Senci

Adresa Kollárova 21 Senec, Senec Email mc_senec@centrum.sk Telefón +421903255874 Web www.mc-slniecko.szm.sk

Aj v Senci sa nachádza materské centrum! Príďte a spríjemnite si chvíle so svojimi deťmi.

V našom MC sa snažíme mamičkám prinášať zaujímavé prednášky a kurzy, zamerané na problematiku
materstva, vývoja detí, ale aj s cieľom pomôcť mamičkám po materskej dovolenke začleniť
sa do pracovného života.

 

Okrem toho organizujeme pre deti tvorivé dielne, hravou formou vedené základné jazykové kurzy,
divadelné predstavenia a rôzne pohybové aktivity, zamerané na rozvíjanie zručností detí.

 

Ciele materského centra:

  • spríjemnenie života mladých rodín
  • informovanie a vzdelávanie rodičov (najmä o výžive, dojčení, zdraví a výchove detí)
  • rozvíjanie zručnosti detí (hry, pohybové aktivity, tvorivé dielne a sociálne kontakty s rovesníkmi)
  • zabezpečenie krátkodobej opatrovateľskej služby

Zdroj: www.mc-slniecko.szm.sk