Materské centrum Heuréka | Zvolen

Adresa Hlbiny 2262/2, 960 Zvolen Email heureka.zvolen@gmail.com Telefón 0948 716 696 Web www.heurekazvolen.sk

Sme tu pre Vás a Vaše deti (predovšetkým od 3 do 12 rokov) každý pracovný deň od 09.00 do 18.00. V príjemnom prostredí s rodinnou atmosférou vytvárame priestor pre osobnostný, intelektuálny, emocionálny a sociálny rozvoj detí a tiež podporujeme ideu materstva a rodičovstva.

Chcete si niečo vybaviť a nemáte komu zveriť svoje dieťa?

Priveďte ho k nám a starostlivosť o Vaše dieťa prenechajte nášmu  skúsenému odbornému personálu.

Chcete, aby  Vaše dieťa strávilo svoj voľný čas zmysluplne?

Máte možnosť vybrať si z množstva zaujímavých kurzov a tvorivých aktivít.

Čo ponúkneme Vášmu dieťaťu počas Vašej neprítomnosti?

Priestor určený na aktívny pohyb, oddychovú zónu, rôzne spoločenské hry či zaujímavé a náučné hry a programy s využitím interaktívnej tabule.

Viete si nájsť čas na pestré spoločné aktivity s Vaším dieťaťom?

Príďte medzi nás a  aktívne využite čas strávený spolu s Vaším dieťaťom,  inšpirujte sa a vymeňte si skúsenosti s inými rodičmi.

 

Kurzy pre deti:

 • Bábätkovo – aktivity pre mamičky s deťmi od 1 roka do 2 rokov
 • Spievaj, tancuj, raduj sa
 • Tvorivé dielne
 • Slovenčina, na slovíčko
 • Rozprávková angličtina
 • Rozprávková nemčina
 • Športový krúžok
 • Divadielko
 • Rozprávkovo – cesta do rozprávky
 • Cvičenie na fitloptách
 • Montessori pre deti: „Pomôž mi, aby som to dokázal sám“ a.i.

Kurzy pre rodičov a iných záujemcov:

 • Prednášky v oblasti pedagogiky, medicíny, psychológie (podľa aktuálnej ponuky)
 • Kozmetika, manikúra, pedikúra – starostlivosť o telo
 • Psychoterapia – starostlivosť o dušu
 • Tvorivé dielne
 • Angličtina pre začiatočníkov
 • Kurz nemeckého jazyka
 • Montessori pre dospelých: „Chcem byť lepšou mamou ú lepším otcom“
 • Príležitostné kurzy a.i.

MC HEURÉKA je otvorené pre:

 • deti rôznych vekových kategórií (od 0 do 6 rokov),
 • mamičky na materskej dovolenke,
 • pracujúce mamičky,
 • oteckov,
 • starých rodičov,
 • iných sympatizujúcich občanov.

Do centra môžu prichádzať nielen mamičky, ale aj oteckovia a starí rodičia,  čo vytvára možnosti pre viacgeneračnú komunikáciu.

 

MC sa skladá z niekoľkých častí:

– priestor určený na aktívny pohyb – švihadlo, lopty, bazén s loptičkami a.i.
– oddychová zóna so stolom na kreslenie, lepenie, modelovanie, stavebnice a skladačky;
– spoločenské hry;
– interaktívna tabuľa so zaujímavými detskými programami, rozprávkami a kreslenými filmami podľa vlastného výberu;
– interaktívna tabuľa s množstvom zaujímavých a náučných aktivít;
– sociálne zázemie s toaletami, s umyvárňou a miestnosťou s potrebami na upratovanie;
– kancelária na registráciu dieťaťa;
– šatňa so skrinkami.

 

Pre Vaše deti poskytujeme:

– V rámci pitného režimu podávame deťom nesýtenú (príp. jemne sýtenú) stolovú vodu.
– V prípade potreby sú pre Vaše deti pripravené papierové vreckovky.
– Výtvarný materiál a plastelína majú príslušné atesty a spĺňajú hygienické normy.
– Vybavenie MC je vždy originálne a neopakovateľné. Jeho spracovanie a použité materiály zodpovedajú celoročnej prevádzke s obmedzením možnosti poranenia dieťaťa na minimum. 
– Za zverené deti preberáme plnú zodpovednosť.
– Nemáme pre Vás žiadne obmedzenie.

– Kapacita zodpovedá veľkosti príslušného centra.  Veríme, že uspokojíme každého záujemcu.

 

Cenník služieb:

Odporúčaná doba pobytu je maximálne 3 hodiny.
Pobyt v MC:
1 hodina –  2,50 €
2 hodiny – 4,50 €
3 hodiny – 6,00 €
4 hodiny – 7,00 €
Pol dňa – 8,00 € (ľubovoľných 5 hodín)
celý deň – 15 € (celý deň)

Platí sa každá aj začatá hodina.
1 týždeň – 60 €
2 týždne – 120 €
3 týždne – 180 €
4 týždne – 240 € 
Cena je bez stravy (zabezpečia rodičia dieťaťa).

V individuálnych prípadoch je možné dohodnúť a zabezpečiť opatrovanie dieťaťa mimo bežnej prevádzkovej doby.
Aj vo výnimočnom prípade sa o Vaše dieťa postaráme. Pokiaľ si sprievodca z akéhokoľvek dôvodu nevyzdvihne dieťa do zatváracej doby MC, bude každá začatá hodina účtovaná po 5,00 €. Po uplynutí 45 minút po zatváracej dobe prevezmeme dieťa do našej domácej opatery a bude mu poskytnuté potrebné zázemie do príchodu rodičov. V tomto prípade sa snažíme kontaktovať rodičov na uvedených adresách a telefónoch, ďalej informujeme políciu, v individuálnych prípadoch príslušné sociálne orgány.

Zľavy pre Vás:

Vďaka archivácii je pre Vás každá 10-ta návšteva zadarmo.
V deň narodenín či menín Vášho dieťaťa je jeho pobyt v MC zadarmo. (Zľavy sú poskytované automaticky.)

 

 

 

 


Zdroj: www.heurekazvolen.sk